Moslimzuil

De druk van de publieke opinie en van de terreuraanslagen tegen mosliminstellingen heeft de zuil voor gematigde moslims in Nederland sterker gemaakt. De Samenwerkende Moskee-Organisaties zeggen nu 300 moskeeën en een half miljoen moslims te vertegenwoordigen. Op de Amerikaanse tegenaanval op Afghanistan volgde meteen bijval van deze diverse groep. ,,We moeten extremistische uitingen van moslimgroeperingen zoals de Talibaan krachtig bestrijden'', zei een woordvoerder. Zou deze uitspraak nieuwe tweedracht zaaien of voelen de Nederlandse moslims zich geïntimideerd?

De gematigde Britse Muslim Council ziet het anders. Die heeft de terreuraanslagen van Bin Laden veroordeeld, maar ziet de tegenaanval op Afghanistan als een ,,onverstandige strategie voor het uitroeien van terrorisme omdat het verlies van onschuldige levens de regio verder destabiliseert''. De Council spoort zijn leden aan om vreedzaam te demonstreren tegen de bombardementen. De paar vredeswaken in Nederland worden gedomineerd door autochtonen.

    • Maarten Huygen