Koran en bijbel 3

In het hoofdredactioneel commentaar van 3 oktober wordt als uitgangspunt van een mogelijke discussie tussen de beschavingen genomen de verklaringen van weldenkende moslims, deskundigen en politieke leiders die zich gehaast hebben om te verklaren dat de extremisten niet staan voor het gedachtegoed van islam en koran.

U gaat er dan van uit dat dit dan de mening van de meerderheid van de moslimbevolking zou vertegenwoordigen, zoals wij dat in het Westen onder onze democratie gewend zouden moeten zijn. Helaas berusten `politiek correcte' uitspraken niet altijd op de feiten maar zijn meer bedoeld om problemen zolang mogelijk onder het tapijt te vegen en te houden. Feiten die u in het commentaar maar gemakshalve op de hoop van de vooroordelen veegt.

Sinds wanneer zijn wetenschappelijk verantwoorde meningen als die van De Wijk en Kurpershoek in deze krant en bijvoorbeeld het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in zijn onlangs genomen arrest ten aanzien van het verbod van de Islamitische partij in Turkije, vooroordelen?

Indien in een discussie niet man en paard genoemd mogen worden, kan het probleem niet gedefinieerd worden en wordt het een discussie tussen doven en blinden.

    • M.E. Polano