Koran en bijbel 2

NRC Handelsblad tekende op 8 oktober op dat christenen en moslims `Bidden tot dezelfde God'. Dit is onjuist. De koran bevat: `God heeft geen zoon' (soera 17:111). De bijbel leert: `wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon' (1 Johannes 5:10) en: Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent (1 Joh. 2: 22).

    • Hans Schilder