Koran en bijbel 1

Sinds enkele dagen is NRC Handelsblad in de weer om bij de lezers begrip te kweken voor de islam. Daartoe is een viertal duiders uitgenodigd om enkele uitgekozen boterzachte koranregels over onder meer strijd en de positie van de vrouw voor ons te interpreteren. Deze uitleg komt tot eensgezind humane en vrijzinnige conclusies welke uitermate geschikt lijken voor consumptie bij dat deel van de Nederlandse bevolking dat niet echt ontzet is door de gebeurtenissen op 11 september, maar dat zich wel uitermate druk maakt over de pogingen van Amerika om de organisatoren op te sporen en herhaling te voorkomen.

De linkse reactie op de bloedstollende misdaad was en is de voorspelbare afkeuring en afkeer van wat Amerika en een aantal bondgenoten doen om het terrorisme tegen te gaan, gepaard met begrip voor de motieven van de daders. Daarnaast zijn er de vredesdemonstranten, activisten voor een comfortabele passiviteit, gebaseerd op de naïeve gedachte dat alle kwaad ons bespaard zal blijven op voorwaarde dat er niets gedaan wordt wat de uitvoerders van dit kwaad niet welgevallig is.

Ik vrees dat slechts nul-komma-zoveel procent van de 1,2 miljard moslims en ook van de 1 miljoen die in Nederland leven enige affiniteit zullen hebben met bovenvermelde `Nederlandse' interpretaties van hun religie. In plaats van het camoufleren van alle problemen en meningsverschillen zou het beter zijn om een echte discussie aan te gaan over zaken als fatwa en heilige oorlog, geloofsvrijheid, democratie, persoonlijke verantwoordelijkheid, homosekualiteit en scheiding tussen religie en staat.

Het zou een flinke stap in de goede richting zijn als de hier actieve moslimorganisaties en de religieuze moslimleiders zich alsnog duidelijk zouden uitspreken tegen de haatcampagnes in de islamitische wereld en de rampzalige gevolgen daarvan op 11 september.

    • F.T. Haak