Kok: geen verschil met opinie prins

Minister-president Kok ziet geen verschil tussen uitspraken van hemzelf eerder deze week en van kroonprins Willem-Alexander over de mogelijk causale relatie tussen armoede en terrorisme. Dat zei de premier gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.

Willem-Alexander had dinsdagochtend tijdens een door de minister van Ontwikkelingssamenwerking in Kijkduin georganiseerde conferentie over `armoede en water' gezegd dat er volgens hem een relatie bestaat tussen armoede en terreur. Bestrijding van armoede is, aldus de prins, daarom een belangrijk middel in de strijd tegen terrorisme.

Bij het aanpakken van het armoedeprobleem speelt in de ogen van de kroonprins ook het waterbeheer een belangrijke rol. Willem-Alexander is in september vorig jaar voorzitter geworden van de Commissie Integraal Waterbeheer.

Het leggen van een verband tussen armoede en de terreuraanslagen in New York en Washington ligt politiek gevoelig. Kok zei afgelopen dinsdagmiddag in de Tweede Kamer, nadat hij de noodzaak van armoedebestrijding had onderstreept, dat hij geen ,,grammetje'' wil bijdragen ,,aan de idee dat de verschijnselen van achterstelling en armoede een rechtvaardiging zouden mogen zijn voor het plegen van terreurdaden''.

Gisteren verklaarde Kok dat de prins het bedoelde causale verband tussen armoede en terreur niet zo had gelegd. ,,Mijn woorden 's middag in de Kamer waren dus ook geen reactie op de woorden van de prins.'' Kok voegde daaraan toe dat het ,,niet zo moet zijn dat het onmogelijk wordt om over armoede te spreken. Want armoede moet bestreden blijven worden.''