Honderden extra plaatsen geneeskunde

Met ingang van het komend studiejaar zullen ongeveer vierhonderd extra artsen worden opgeleid vergeleken met voorgaande jaren. In totaal zullen er dan 2.400 eerstejaars studenten geneeskunde zijn.

Aanvankelijk zou die extra instroom van eerstejaars studenten pas in 2003 plaatsvinden. In dat jaar komen er nu echter nog eens vier- tot vijfhonderd opleidingsplaatsen bij. Verschillende instellingen hebben op verzoek van de ministers Borst (Volksgezondheid) en Hermans (Onderwijs) aangegeven dat zij bereid én in staat zijn meer studenten op te leiden op hun universiteit.

De beide ministers hebben de Tweede Kamer gisteren via een brief op de hoogte gesteld van de versnelde uitbreiding. De ministers laten tevens blijken niet afkeurend te staan tegenover een plan van de Universiteit Twente (UT) om een nieuwe medische faculteit op te zetten. Borst en Hermans spreken van ,,interessante en innovatieve gedachten''. Ook de Katholieke Universiteit Brabant heeft ambities om artsen te gaan opleiden.

Ondanks grote tekorten aan artsen en ander medisch personeel geldt voor de studie geneeskunde een numerus fixus. Hoewel zich landelijk 4.598 (aankomend) studenten aanmeldden, waren er slechts 2.140 plaatsen beschikbaar. Sinds vorig jaar mogen instellingen experimenteren met selectie aan de poort, om kwaliteit meer te belonen dan in het nu gangbare systeem van gewogen loting. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft voor dit studiejaar 12 procent van de eerstejaars studenten geselecteerd op `motivatie, doorzettingsvermogen en aanleg'. Dat zal op termijn worden uitgebreid naar 30 procent, het maximaal toegestane percentage.

Het kabinet ging gisteren tevens akkoord met de oprichting van een werkgroep die gaat onderzoeken of ook voor andere medische beroepen het aantal studentenplaatsen vergroot moet worden. ,,Er zijn dreigende tekorten aan (gespecialiseerd verpleegkundigen en andere ziekenhuisberoepen (zoals operatie- en anesthesie-assistenten)'', schrijft de werkgroep in een zogenoemde `startnotitie', die gisteren werd gepresenteerd.

De werkgroep, die onder leiding staat van de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, gaat onderzoeken hoe de belemmeringen voor dergelijke opleidingen weggenomen kunnen worden. Het gaat alleen over opleidingen die te volgen zijn bij ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen.

De werkgroep zal ook onderzoeken hoe de kosten van veel opleidingen in de zorg, die nu als hoog worden gekwalificeerd, omlaag kunnen. Doel is uiteindelijk om aan de grotere vraag naar zorgfaciliteiten te kunnen voldoen.