De aërosolspectrometer

Aan de TU Delft werkt dr.ir. Jan Marijnissen van het J.M. Burgerscentrum al veertien jaar aan een compacte deeltjesanalysator die snel chemische en biologische wapens moet kunnen detecteren.

In het huidige ontwerp zuigt een pomp de te onderzoeken deeltjes met een constante luchtsnelheid langs een helium/neonlaser. De deeltjes passeren twee laserstralen op een onderling afstand hebben van 2,5 mm. doorkruisen, levert dit informatie over aantal, grootte en snelheid. Als er deeltjes zijn geeft een fragmentatie/ionisatie laser, die zich 50 tot 500 micrometer verderop bevindt, een hoge energiepuls af die de deeltjes splitst. Een `vluchttijd-massaspectrometer' meet vervolgens de massa van de deeltjes. ``We detecteren op deze manier niet alleen atomen maar ook moleculen en fragmenten daarvan,'' aldus Marijnissen, ``dit levert een `fingerprint' op van de onderzochte stof. Je moet natuurlijk wel eens eerder een dergelijke stof onderzocht hebben, anders weet je niet wat de gegevens betekenen.'' Het TNO Prins Maurits Laboratorium (PML) dat defensieonderzoek doet is opdrachtgever en participeert in het onderzoek. Het eerste laboratoriumtype van de aërosolspectrometer zal over een jaar gereed zijn. Commerciële productie duurt langer. Marijnissen: ``Het hangt sterk van de financiële mogelijkheid af. Op dit moment probeert TNO PML de Amerikaanse defensie te interesseren.''

    • Rijkert Knoppers