Cap Gemini bezuinigt niet radicaal genoeg

Cap Gemini treuzelt met bezuinigen. Het Franse automatiseringsconcern hield dit jaar rekening met een milde groeivertraging door het personeelsbestand met 4,5 procent in te krimpen. Maar nu heeft het toegegeven dat de resultaten `ver beneden' de verwachtingen zullen blijven. Dan zou je denken dat er hard wordt ingegrepen, maar nee hoor. Cap Gemini heeft bekendgemaakt met nog eens 1 procent in het personeelsbestand te zullen snijden. Omdat de personeelslasten meer dan 60 procent van de kosten uitmaken, ziet de winstmarge er zeer kwetsbaar uit.

Waarom grijpt topman Geoff Unwin niet harder in? Hij zegt dat hij de groei op de lange termijn niet wil frustreren. Maar het lijkt erop dat andere redenen een rol spelen. Unwin zou wel eens kunnen onderschatten hoe lang de inzinking van de automatiseringsmarkt blijft duren. Hij heeft tenslotte ook de ernst van de huidige groeivertraging niet voorzien. Bovendien werkt ongeveer de helft van het personeel van Cap Gemini op het vasteland van Europa. Hun ontslag zou tijdrovend en duur zijn.

Cap Gemini neemt wel andere maatregelen om zijn marge te beschermen. Het concern bezuinigt op reiskosten en introduceert flexibele salarisregelingen. In een later stadium kunnen meer banen verloren gaan. Maar het effect daarvan zal beperkt zijn en te laat komen. Bovendien neemt de druk op de prijzen toe naarmate de groeivertraging in de automatiseringsindustrie zich sterker laat gelden.

De winstgevendheid van Cap Gemini is nu op een gevaarlijke manier afhankelijk geworden van de omzetgroei. Als de omzet volgend jaar niet toeneemt, kan de operationele marge ook in de buurt van de nul terechtkomen. Als de omzet met 5 procent daalt, wat niet ondenkbaar is, dan kan de marge helemaal verdwijnen. Zelfs in de recessie van 1993 bleef die met 2 procent overeind.

De koers van Cap Gemini is al gekelderd. De problemen zijn dus voor een deel al verdisconteerd. Maar tijdens de recessie van 1993 daalde de bedrijfswaarde van Cap Gemini tot een niveau van minder dan 0,6 maal de verwachte omzet, aldus Commerzbank. Het huidige niveau ligt nog boven de 0,7 maal de verwachte omzet. En de omzet, waar Cap Gemini geen voorspellingen over wilde doen, is in gevaar. De koers zal dus nog verder omlaag gaan.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly