Recidivisten

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil recidivisten zwaarder gaan straffen, en daartoe de wet wijzigen.

Aanleiding is het gegeven [sic] dat 5 procent van de verdachten in Nederland verantwoordelijk is voor ruim de helft van alle gepleegde misdrijven (NRC Handelsblad, 5 oktober).

Dit is feitelijk onjuist. Uit de rapportage 170.000 verdachten en hun kenmerken van de werkgroep Landelijke Criminaliteitskaart (ministerie van Justitie, januari 2001) is namelijk gebleken dat 5,5 procent van alle verdachten van misdrijven in 1998 verantwoordelijk was voor 13 procent van het totaal aantal van 43.300 opgehelderde misdrijven.

Niet voor de helft van de circa 1,25 miljoen geregistreerde misdrijven die jaarlijks ter kennis van de politie komen en waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt. Laat staan voor de helft van alle (naar schatting 4,5 miljoen) gepleegde misdrijven, zoals de VVD-fractie nu beweert. Ruim vierhonderd keer zoveel. Op zo'n schromelijke overdrijving wordt stereotiep gereageerd.

Zwaardere straffen bieden voor deze goeddeels (58 procent) uit verslaafden bestaande de groep van recidivisten echter geen oplossing. Het is als een stok om een hond te slaan, een machteloos gebaar.

    • Dr. W.J.M. de Haan