Pas verschenen

Tom Wolfe: De wereld en Wolfe. Vert. Paul van den Hout.

Prometheus, 252 blz. ƒ39,50

Vertaling van de bundel Hooking Up, waarin Wolfe zich onder meer geestig verweert tegen de kritiek van collega-schrijvers als Norman Mailer en John Irving en moderne verschijnselen als de jeugdcultus onder de loep neemt. `Zijn observaties over het moderne Amerika geven blijk van een gevoelige antenne voor de Zeitgeist, maar van weinig originaliteit of gevoel voor dubbele bodems', oordeelde Sjoerd de Jong (Boeken, 24.11.00).