`Niet-praktiserend homo is goede moslim'

De koran komt regelmatig in het nieuws. Sommige extremistische moslims rechtvaardigen er hun strijd tegen het Westen mee. Uitspraken over homoseksualiteit worden erop gebaseerd. Maar wat staat er eigenlijk in het heilige boek over bijvoorbeeld het gebruik van geweld, of de verhouding tussen man en vrouw? En hoe worden die verzen geïnterpreteerd door invloedrijke islamitische voorgangers in Nederland? In vier afleveringen geven Nederlandse imams tekst en uitleg van relevante koranverzen. Vandaag Soera 7 vers 81 over homoseksualiteit.

De stelling van de Rotterdamse imam El-Moumni dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte is en een bedreiging vormt voor de samenleving, veroorzaakte dit voorjaar de nodige opschudding. El-Mouni baseerde zich op de koran, maar zijn collega uit Leeuwarden, imam Önlü, zei juist dat de uitspraken van El-Moumni ,,geen enkel verband'' hielden met het heilige boek van de moslims.

Een van de koranteksten die op homoseksualiteit ingaat, is te vinden in soera 7 vers 81: ,,Voorwaar, jullie naderen zeker wellustig mannen in plaats van vrouwen. Jullie zijn zelfs een overschrijdend volk.'' (Vertaling: De Edele Koran, uitgegeven door Islamitisch Cultureel Centrum Nederland).

We vragen uitleg van het vers aan Arslan Karagül, voorzitter van de Raad van Moskeeën, de Amsterdamse imam Marzouk Aulad, de Rotterdamse islamitische voorganger Abdullah Haselhoef, en Abdulwahid van Bommel, publicist en geestelijk verzorger in Medisch Centrum Haaglanden.

Imam Haselhoef leest dit vers als volgt: ,,Ook al heb je homoseksuele gevoelens, je kunt nog steeds een goede moslim zijn, mits je niet toegeeft aan die gevoelens. Wij hebben allemaal onze begeertes waar we beter niet altijd aan hoeven toe te geven. Uit een onderzoek is immers gebleken dat praktiserende homoseksuelen zevenhonderd procent meer kans hebben op psychiatrische aandoeningen. Je wordt er geen vrijer en gelukkiger mens van als je homoseksualiteit uitoefent.

,,Intimiteit in het openbaar is een doorgeslagen reactie op de puriteinse voorgeschiedenis van het westen. In de islam is seksualiteit juist altijd wel bespreekbaar geweest. De profeet Mohammed zei al: stort je niet als een wilde ezel op je vrouw, zorg dat ze ook bevredigd wordt, besteed aandacht aan voorspel en geef haar veel cadeaus en geurtjes. Nu berust een taboe op seksualiteit, omdat mensen de islam meer beleven uit traditie dan dat ze hun religie werkelijk kennen. Halve kennis is gevaarlijker dan helemaal geen kennis.

,,Potenrammers zijn geen moskeegangers. Elke potenrammer is er een te veel en ze moeten hard aangepakt worden. Het is vals een link te leggen tussen potenrammen en de islam. Op het moment dat je toegeeft aan dergelijke verlangens, is dat iets tussen jou en Allah, en Allah vergeeft alles mits je berouw toont. Ik vind homo's ook geen bedreiging voor de mensheid. Ze vormen slechts een zeer kleine minderheid. Persoonlijk heb ik ook niets tegen ze. Er zijn homoseksuelen onder mijn kennissenkring. En als een van mijn kinderen later praktiserende homo zou zijn, zou ik er moeite mee hebben, maar het zou voor mij geen reden zijn om hem of haar te verstoten. Het blijft mijn kind, maar de partner zou ik waarschijnlijk niet erkennen.''

Karagül: ,,Alle vormen van seks buiten het huwelijk zijn verboden, zegt de koran. Dat wil niet zeggen dat het lastigvallen en beledigen van homoseksuelen wordt aangemoedigd of goedgekeurd. De sancties zijn niet dusdanig in de koran geformuleerd, maar als er straf volgt, wordt die bepaald door een islamitische rechter en niet door individuen. Mijn mening is dat niemand zich moet bemoeien met andermans privé-leven. Ik zou er ook geen moeite mee hebben als mijn kinderen les krijgen van homoseksuele leerkrachten, zolang zij de homoseksualiteit niet propageren. Het is juist schadelijk te zeggen dat deze mensen schadelijk zijn voor de mensheid. Zo veroorzaak je anarchie in de gemeenschap. Weldenkende mensen moeten zich verre houden van dergelijke uitspraken. Leef en laat leven.''

Aulad: ,,Of een homoseksueel achter mij mag bidden in de moskee? (na een lange overpeinzing) Ja, bidden is iets tussen hem en de Schepper. Wie ben ik om tussenbeide te komen. Homoseksualiteit mag in Nederland, maar niet in een islamitisch land. We moeten elkaars normen respecteren. We moeten homo's als mensen behandelen. Ik wil alleen zeggen dat ik het niet eens ben met imam El-Moumni. Ik vind ze niet schadelijk. Meer wil ik er niets over zeggen.''

Van Bommel: ,,Dit is een van de meerdere verzen over het volk van de profeet Lot. Aan hen zijn drie zonden toegeschreven: mannen die mannen met lust benaderen, struikroverij en criminele handelingen in het openbaar. De achtergrond van dit vers is dat een homoseksueel zich niet voortplant en daarmee de natuurlijke weg van voor- en nageslacht onderbreekt of afsnijdt. Homoseksueel gedrag wordt veroordeeld als iets dat `alle perken te buiten gaat'. De profeet Lot zegt hierover: `Waarlijk, ik veracht uw handelwijze'. De persoon en zijn handelwijze worden dus gescheiden, het kind wordt niet met het badwater weggegooid. De homoseksueel wordt hiermee door de koran niet automatisch uitgesloten van het zieleheil. Dat is voor de geestelijke verzorging van groot belang.

,,Binnen de juridische sfeer is het opvallend dat er in de genoemde koranpassages alleen sancties in het hiernamaals worden genoemd. De hemelse straf is vernietiging. Bij het bepalen van een strafmaat voor homoseksuele geslachtsgemeenschap missen we de helderheid die door de koran wordt gehanteerd bij het strafrecht voor andere overtredingen. Slechts één passage in de koran behandelt de positie van twee mensen die zich `daaraan schuldig hebben gemaakt': `En indien twee uwer zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. Maar als zij berouw hebben en zich bekeren, laat hen dan met rust.'(soera 4:16). Dit vers wordt overigens op verschillende manieren geïnterpreteerd. De vraag is namelijk: gaat het hier om twee mensen van gelijk geslacht of behandelt het vers overspel van man en vrouw?

,,Indien alleen dit vers de basis vormt voor oordeelvorming ten aanzien van homoseksualiteit dan is een reprimande of een ta'zier, een door een rechter bepaalde corrigerende straf, voldoende. De voorwaarde is wel dat vier betrouwbare getuigen onafhankelijk van elkaar hetzelfde verklaren, voordat men iemand van homoseksualiteit mag beschuldigen.''

Dit is het laatste deel van een korte serie over relevante koranverzen. De eerdere delen verschenen in de kranten van 9,10 en 11 oktober.

    • Ahmet Olgun