Mondiaal fors lagere groei door aanslagen

De aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september leveren de wereldeconomie dit jaar 1 procentpunt minder groei op dan eerder is geraamd. De wereldeconomie die toch al aan het verzwakken was, zal niet groeien met 2,4 procent, maar met 1,4 procent, zo blijkt uit aangepaste ramingen van de Verenigde Naties.

De waarde van alle geproduceerde goederen en geleverde diensten in de hele wereld zou dit jaar uitkomen op 35.000 miljard dollar (85.000 miljard gulden). Door de aanslagen gaat daar 350 miljard dollar van af.

De nieuwe ramingen zijn gebaseerd op de bevindingen van analisten over de hele wereld. De wijzigingen vloeien voort uit de teruggang in de financiële sector, een verstoring van de algemene economische bedrijvigheid, het afnemende vertrouwen bij consument en bedrijfsleven en uit de kosten voor veiligheidsmaatregelen.

Voor de Verenigde Staten resteert dit jaar een kleine groei van slechts 1 procent, waar eerder van 1,8 procent groei werd uitgegaan. De groei doet zich alleen voor in de eerste helft van het jaar. In de tweede helft beleven de VS een economische achteruitgang.

In de Europese Unie groeit de economie dit jaar niet met 2,7, maar met 1,8 procent. In Japan komt de groei uit op 0,5 procent tegenover een eerdere raming van 0,7 procent.

In het oosten en zuidoosten van Azië komen de gevolgen van de aanslagen het hardst aan. Daar komt dit jaar een groeipercentage uit de bus van 1,7. In 2002 trekt de economische groei aan, maar niet zo hard als eerder werd gedacht. Voor de hele wereld zal het percentage uitkomen op 2, terwijl eerder van 3 procent werd uitgegaan.

Voor de wereldhandel leidt een en ander tot een sterke afname van de groei. Die handel zal dit jaar ten opzichte van vorig jaar niet toenemen. In 2002 leeft de handel weer op tot een groei van 5 procent.