Lage groei helpt milieu

De economische tegenvallers in Nederland zijn gunstig voor het milieu. De uitstoot van schadelijke broeikasgassen door elektriciteitscentrales en andere industrie, zal de komende jaren waarschijnlijk minder toenemen.

Minister Pronk (Milieu) heeft gisteren in de Tweede Kamer gezegd niet langer 256 megaton broeikasgas in 2010 te verwachten, maar 237. Dat leidt ertoe dat Nederland zijn emissies ook minder hoeft terug te schroeven dan eerder was verondersteld.

Het doel om 50 megaton minder uit te stoten dan in 1990, wordt verlaagd naar 38 megaton.

Het doel om minder broeikasgassen uit te stoten, is afgesproken in het zogeheten Kyoto-protocol, waar bijna alle landen ter wereld aan deelnemen. Pronk kon nog niet zeggen of bepaalde milieumaatregelen worden aangepast.

Wel wil hij de huidige methodes voortzetten.

Volgens Pronk heeft het voor Nederland bijvoorbeeld weinig zin om bossen en grasland mee te tellen bij de bestrijding van broeikasgas. Niet alleen gaat de oppervlakte aan bossen achteruit volgens de minister, maar ook is het effect in Nederland te verwaarlozen.