Katholicisme

Mark Kranenburg beschuldigt het katholicisme van alles wat politiek maar vies en voos is (NRC Handelsblad, 8 oktober), `[...] is die van Rij nu katholiek of niet?' Een begrijpelijke vraag want [...] het [zijn] vooral de katholieken geweest die een doorslaggevende rol speelden bij machtsgrepen [...]' en: `de ware jezuïet creëert ongezien en van een veilige afstand de ellende [...]' op geen andere basis dan de omstandigheid dat een aantal personen waarvan Kranenburg vindt dat hun iets te verwijten valt, allen katholiek zijn.

De toonzetting en de grove generalisatie, vooral die van het fragment over `de ware jezuïet', roept heel nare associaties op met een bepaalde retoriek uit de jaren '30; vul voor `jezuïet' maar een bevolkingsgroep in die toen het mikpunt was. Ik moet zeggen: echt degelijk ouderwets virulent anti-katholicisme. Maar ik zou tevoren nooit geloofd hebben dat iemand het nog zo ongeremd zou durven uiten en zeker niet nu en zeker niet in NRC Handelsblad.

    • O.L.E. Jongmans