HP houdt vast aan Compaq

Over de voorgenomen fusie van de pc-makers HP en Compaq zijn veel twijfels gerezen. Bestuursvoorzitter Fiorina van HP is verbaasd over zoveel negatief sentiment. `Ons voorstel staat als een huis.'

De grootste en waarschijnlijk meest betwiste overname in de pc-industrie ooit, die van Compaq door Hewlett-Packard (HP), bevond zich drie weken geleden op de rand van de afgrond. Een wervelstorm in Taiwan legde de fabrieken van toeleveranciers stil. En de terreuraanslagen van 11 september droogden de orderstroom op. Het dieptepunt kwam op 21 september, toen beide fondsen nog maar de helft van hun beurswaarde noteerden die ze hadden vóór de aankondiging van hun fusie.

Carly Fiorina, bestuursvoorzitter van HP, en Michael Cappellas, topman van Compaq, hadden op dat moment kunnen besluiten ervan af te zien. De aanslagen waren een goed excuus geweest. Zoiets kan volgens juristen zelfs zonder financiële strafmaatregelen, onder de zogenoemde material adverse change clausule, het vennootschapsrechtelijke equivalent van force majeure.

Niet dus. ,,Ons voorstel staat als een huis'', zei Fiorina deze week tijdens een rondje interviews met de pers. ,,Alleen de aandeelhouders kunnen het wegstemmen.'' Fiorina vond het ,,ongelooflijk'' dat sommige commentatoren hebben gesuggereerd dat er te weinig steun bestaat voor de fusie. De eerste negatieve respons op de fusie wekte geen verbazing. ,,Ik heb tegen beide raden van bestuur gezegd dat de markt eerst een hekel zou hebben aan deze deal. Maar ik denk dat we hebben onderschat hoe groot de verrassing was.''

De slechte economie en de nog slechtere situatie in de pc-markt zijn voor Fiorina en Cappellas geen enkele reden om vraagtekens te plaatsen bij het tijdstip van de overname. Integendeel, zegt Fiorina, de zwakke economie is juist een prima reden voor een fusie, het is nu makkelijker om te bezuinigen. Bij de nieuwe combinatie verdwijnen 30.000 banen.

Wall Street is het oneens met deze analyse, ook al zijn beide koersen weer licht gestegen. Volgens veel analisten komt nu pas naar buiten hoe slecht beide bedrijven ervoor staan. André Neff, een analist van zakenbank Bear Stearns die al in januari van dit jaar voorspelde dat HP Compaq zou overnemen, wijst in dit verband op de superioriteit van concurrent Dell. ,,Dell heeft wel een erg efficiënt en lucratief businessmodel.'' Compaq kan daar volgens hem niet aan tippen, het is niet duidelijk hoe het nieuwe, veel breder georiënteerde HP/Compaq dat wel kan.

Volgens Compaqs baas Cappellas is het de markt die de fusie afdwingt. ,,Onze klanten willen zaken doen met minder partners die meer integratie en samenhang kunnen bieden bij het geven van oplossingen.'' Door de combinatie ontstaat in elk geval de grootste pc-fabrikant, een positie die Compaq eerder dit jaar moest afstaan aan Dell. HP/Compaq heeft straks een omzet van 56 miljard dollar en 145.000 werknemers, als de Europese mededingingsautoriteiten tenminste geen bezwaar tegen de fusie maken. Digitale fotografie, commercieel drukwerk en zogenoemd `netwerk printen' (niet meer een centrale printer, maar flexibele printmogelijkheden) worden als groeimarkten beschouwd. Ook komt de nieuwe combinatie sterker te staan in de markt voor servers (bedrijfscomputers), waar IBM koning is. Analisten zeggen dat HP/Compaq in IBM's voetsporen wil treden door straks de markt voor consumenten-pc's te verlaten en zich te concentreren op de gespecialiseerde dienstverlening.

De belangrijkste vraag die beleggers en analisten bezighoudt is of Fiorina wel de juiste persoon is om de monsterfusie af te ronden. Zij heeft een verkopersachtergrond. Eerdere, problematische fusies in de computerindustrie bieden geen houvast. De machtigste zakenvrouw van Amerika (volgens het blad Fortune) verbindt haar lot aan de fusie. ,,Ik denk dat het succes van het nieuwe bedrijf mijn nalatenschap zal zijn. Het mislukken van het bedrijf wordt mijn mislukking.''

    • Viktor Frölke