`Grijze Wolf' krijgt geen politiediploma

Een aspirant-officier van de Nederlandse Politie Academie die van contacten met de Turks-nationalistische Grijze Wolven werd verdacht, krijgt geen diploma van de academie.

De man, M. Ö., had de opleiding vorig jaar wel afgerond, maar kwam in opspraak toen zijn naam ,,langskwam in een strafrechtelijk onderzoek'', aldus een woordvoerder van de academie. Ö wenste niet mee te werken aan een verder onderzoek om zijn naam te zuiveren. ,,Hij is niet ontslagen wegens vermeende lidmaatschap van de Grijze Wolven'', zegt een woordvoerder van het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut (LSOP), waarvan de politie academie een onderdeel is. ,,Het gaat om de beroepshouding. Bij gerezen twijfel volgt een nader onderzoek en van een politieman mag je verwachten dat hij te allen tijde daaraan meewerkt om zijn integriteit onomstotelijk vast te stellen.'' De motieven van de aspirant-officier om zijn medewerking aan het onderzoek te weigeren, zijn niet bekend bij de woordvoerder.

De advocaat van Ö., S. Verheijden, had gisteren nog gesteld dat het geschil met de academie was opgelost. Volgens de advocaat kreeg de man vorig jaar zijn diploma niet omdat uit een strafrechtelijk onderzoek naar criminele activiteiten zou zijn gebleken dat hij contacten met de extreemrechtse Turkse organisatie had. Maar volgens Verheijden is zijn cliënt helemaal geen Grijze Wolf en werd hij met een naamgenoot verwisseld. De advocaat spande daarop een rechtszaak aan tegen de directeur van de academie, maar deze is in een schikking geëindigd.

Verheijden: ,,Meneer Ö. heeft niets te verbergen. Mijn cliënt is bij de toelating tot de opleiding onderworpen aan een onderzoek door de Rijskrecherche. Ze vonden niets belastends. En mijn cliënt wist ook dat wanneer hij bij een korps zou beginnen, de Binnenlandse Veiligheidsdienst een onderzoek zou verrichten. Vond hij geen probleem.''

Ö. krijgt wel een getuigschrift waarin staat welke vakken hij tijdens de opleiding heeft gevolgd. Ook krijgt Ö. ,,een zeer sustantieel bedrag'' als schadeloosstelling, zegt Verheijden. ,,Ik zie de vergoeding als een soort rehabilitatie.''

Volgens de woordvoerder van het LSOP heeft de man, die sinds augustus niet meer in dienst is bij Binnenlandse Zaken, al laten weten dat hij niet meer bij de politie wil werken. ,,Mijn cliënt is weggepest op de academie, '' zegt advocaat Verheijden.