Gedenksteen en herdruk voor `Utrechtse Nescio'

Schrijver C.C.S. Crone (1914-1951), bij literaire fijnproevers bekend als de Utrechtse Nescio, heeft een gedenksteen gekregen bij zijn geboortehuis aan het Oudkerkhof 26 in Utrecht. De vorige week onthulde plaquette is geplaatst ter gelegenheid van zijn vijftigste sterfdag. Crone, die niet oud werd en niet snel schreef, liet een oeuvre na van 189 pagina's. Het bevat de novellen Gymnasium en liefde (1936), Het feestelijke leven (1939), Muziek over het water (1940) en een tiental zeer korte verhalen.

Het bondige proza van Cornelius Carolus Stephan Crone, neef van de dichter Jan Engelman, kwam tot stand dankzij een zeer arbeidsintensieve werkmethode. Op zijn zwerftochten door steden – voornamelijk Utrecht – verzamelde Crone gespreksflarden, invallen en observaties die hij vervolgens op strookjes papier noteerde. De strookjes werden, voorzien van een volgnummer, in een kasboek geplakt. Dat leidde vervolgens tot een soort draaiboek, dat uiteindelijk tot een verhaal of novelle moest uitmonden. Het proza dat zo ontstond was zeldzaam ingehouden en onopgesmukt. Crone bundelde zijn verhalen in 1947 onder de titel De schuiftrompet.

Dat boek werd verschillende malen herdrukt, maar was de laatste jaren niet meer leverbaar. Naar aanleiding van de vijftigste sterfdag van Crone heeft uitgeverij Querido De schuiftrompet herdrukt. Naast verhalend proza schreef Crone ook film- en boekrecensies, onder meer voor De Nieuwe Eeuw en Opwaartsche Wegen. Ook werkte hij voor de Avro-radio, bij uitgeverij Bruna en in de reclamewereld. Hij bedacht de slogan: `Haal de ENKA-spons er over'.

De aandacht voor Crone blijft niet beperkt tot een gedenksteen en een herdruk. Komend jaar wordt voor het eerst de C.C.S. Croneprijs uitgereikt, bestemd voor schrijvers die de stad Utrecht in literair opzicht van dienst zijn. Het initiatief voor de prijs is genomen door de Gemeente Utrecht en de Stichting Literaire Activiteiten Utrecht.

Diezelfde stichting organiseert op 15 oktober een avond rond Crone, waar onder meer Ed van Eeden, Henk Westbroek en de jongste zoon van Crone, Frans Crone, optreden. Van Frans Crone verscheen onlangs het boek Het Utrecht van C.C.S. Crone, waarin wandelingen door Utrecht worden beschreven die leiden langs belangrijke locaties in het leven en werk van Crone. Een van die locaties is de Lichte Gaard – Donkere Gaard, waar vorige week een geveltekst, afkomstig uit een Crone-verhaal, werd onthuld.

    • Ward Wijndelts