`Dam A'dam is een ramp voor fietsers'

De Dam in Amsterdam is – na een grote renovatie dit jaar – een rampgebied voor fietsers geworden, zo blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van de Nederlandse Fietsersbond. De Damkeien veroorzaken een `trillingshinder' die bijna vijf keer zo groot is als die van asfalt en twee keer zo groot als de klinkers in de omgeving van de Dam. Hoe meer trillingshinder, des te groter de kans op verkeersongelukken omdat de fietser dan `onevenredig veel aandacht moet besteden aan de oneffenheden in het wegdek', aldus de Fietsersbond.

Tijdens het meetonderzoek is vastgesteld dat veel fietsers op de gladde belijning van de fietsstrook rijden. ,,Dit leidt tot verkeersonveilige situaties''. De Nederlandse Fietsersbond heeft onderzoek verricht naar aanleiding van klachten die bij de Amsterdamse afdeling binnenkwamen. De metingen zijn met een speciale fiets verricht. De renovatie van de Dam heeft ongeveer dertig miljoen gulden gekost. De gebruikte keien zijn uit het buitenland geïmporteerd en zijn niet eerder in Nederland gebruikt.