Bouwconcern HBG stapt naar Hoge Raad

HBG stapt naar de Hoge Raad. Het Rijswijkse bouw- en baggerconcern gaat in cassatie tegen de beschikking van de Ondernemingskamer een nieuw onderzoek in te stellen naar de wijze van besluitvorming van HBG's bestuur. Ook wil HBG een uitspraak van de Hoge Raad over de beslissing van de Ondernemingskamer om te weigeren de schorsing van de voorgenomen baggerfusie van HBG en Ballast Nedam Baggeren op te heffen.

In een voortslepende rechtszaak voor de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof staan HBG en een grote groep aandeelhouders recht tegenover elkaar. De aandeelhouders eisen dat HBG afziet van het voornemen een joint venture te sluiten met Ballast Nedam, en beroepen zich daarbij op het wanbeleid dat het bestuur zou hebben gepleegd door de aandeelhouders onvoldoende te informeren over beleidsbeslissingen. Ook zou de HBG-top de mogelijkheden tot samenwerking met bouwconcern Heijmans en baggerbedrijf Boskalis onvoldoende hebben bestudeerd.

In eerste instantie had de voorzitter van de Ondernemingskamer H. Willems de corporate governance-deskundigen J. Peters en P. Moerland gevraagd onderzoek te doen naar HBG. De uitkomst van dat onderzoek eerder dit jaar was dat HBG geen wanbeleid gepleegd had, maar ook dat de communicatie met de aandeelhouders te wensen had overgelaten.

Nadat zowel HBG en Ballast Nedam als de aandeelhouders onder aanvoering van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) om een uitspraak hadden gevraagd aan de Ondernemingskamer, veegde Willems op 19 september het rapport weer van tafel. Hij stelde drie nieuwe onderzoekers aan, die de beleidsbeslissingen van het concern nogmaals moesten bestuderen.

Het is waarschijnlijk dat het nieuwe rapport verschijnt voordat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan. ,,Wanneer dat rapport positief voor ons is, is het mogelijk dat we overwegen ons cassatieverzoek weer intrekken'', zegt de HBG-woordvoerder.

Vanochtend maakte de Centrale Ondernemingsraad (COR) van HBG bekend de Stichting Belangen Werknemers HBG op te richten. De stichting wil daarmee bereiken ook als belanghebbende partij beschouwd te worden door de Ondernemingskamer. Ondernemingraden zijn in juridische zin geen rechtspersoon.

Ook zal de Stichting een aandeel HBG kopen om op aandeelhoudersvergadering het woord te mogen voeren over ,,aspecten als werkgelegenheid en de continuïteit van HBG''., aldus de Stichting.