Bombardement op Afghanistan heviger

Amerikaanse vliegtuigen hebben hun aanval op Afghanistan voor de zesde achtereen volgende dag vervolgd. Daarbij zou met name Kabul zijn getroffen. Bij de bombardementen, de hevigste tot nu toe, zijn voor het eerst clusterbommen gebruikt.

De leider van het streng islamitische regime van Afghanistan heeft gezegd dat zijn dood nooit het einde van de oorlog kan betekenen omdat anderen zijn plaats in ,,de heilige strijd tegen de Verenigde Staten'' zullen innemen. In een interview met een in Londen uitgegeven Saoedisch weekblad zegt Mullah Mohammad Omar dat de ,,uitkomst van de oorlog [...] de overwinning of de dood'' is. ,,Beide worden door God bepaald'', aldus Omar in het interview dat afgelopen maandag in Kandahar, het bolwerk van de Talibaan, zou zijn afgenomen.

De Talibaan hebben gezegd dat meer dan tweehonderd mensen, uitsluitend burgers, zijn omgekomen bij een bombardement op een dorp ten oosten van Kabul. De aanval op het dorp, die twee dagen geleden zou hebben plaatsgehad, is ontkend door het Pentagon. Minister van Defensie Rumsfeld heeft in een reactie op de kwestie echter gezegd dat tijdens elke militaire operatie sprake zal zijn van ,,onbedoeld verlies van leven''. Volgens Rumsfeld is dat ,,spijtig'', maar is het niet de bedoeling van de VS om burgers te treffen.

Vanuit Pakistan zijn meer dan driehonderd Pakistaanse fundamentalisten naar Afghanistan gereisd om de Talibaan te hulp te komen. Een lid van de groep verklaarde voor zijn vertrek ,,onze Talibaan-broeders bij [te willen] staan in de heilige oorlog tegen de VS.''

Hoewel de VS hebben gezegd dat zij Afghanistan niet de politieke wil van Washington willen opleggen, heeft de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Armitage gezegd dat het land vooral is geholpen met de vorming van een ,,losse federatie''. ,,Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer het Afghaanse bestuur bestaat uit een losse federatie, met een hoge graad van lokale autonomie, het [de situatie] werkzaam is.''

Armitage heeft gezegd dat minister van Buitenlandse Zaken Powell de Pakistaanse en Indiase regering over de kwestie zal consulteren wanneer hij volgende week beide landen aandoet. Volgens Armitage is het niet de bedoeling dat de VS zich verder zullen mengen in de politieke aangelegenheden van Afghanistan. ,,We hebben gezegd dat we er niet willen regeren. Het [land] is niet van ons.''