Zalm wil niet tornen aan de begroting

Minister Zalm (Financiën, VVD) voelt niets voor een extra lastenverlichting om loonmatiging te stimuleren. PvdA en VVD willen dat het kabinet werkgevers financieel prikkelt om loonmatiging door te voeren.

Zalm liet weten dat daarvan ,,geen sprake'' kan zijn, zo zei hij vanmorgen op vragen van de Kamer over de Miljoenennota 2002. Hij wees erop dat extra lastenverlichting ten koste van de staatsschuld uitgesloten is. ,,We doen al ontzettend veel aan lastenverlichting'', vond de minister.

PvdA en VVD willen een deel van de aflossing van de staatsschuld (nu tien miljard gulden) gebruiken om de werkgeverspremies voor de werkloosheidswet te verlagen. Die extra stimulans zou gepaard moeten gaan met ,,harde afspraken met sociale partners'' over loonmatiging. Volgens de fracties is loonmatiging noodzakelijk gezien de verslechterende economische situatie. Vanmiddag zouden fracties en minister verder debatteren.

Zalm liet voorts weten dat de Kamer haar eventuele wensen voor uitgaven voor onder meer natuur, zorg en onderwijs nu zal moeten indienen. Van extra uitgaven kan volgens de minister echter geen sprake zijn. ,,U zult het uit de huidige begroting moeten halen door herschikkingen'', zei hij.

Zalm zei dat als er een aanpassing van de economische verwachtingen komt, ,,en daar gaan we nu van uit'', die neerwaarts zal zijn. ,,We krijgen zeker niet meer budgettaire ruimte, we mogen blij zijn als we er zonder al te grote kleerscheuren afkomen'', aldus de minister. ,,Als u bepaalde zaken noodzakelijk vindt om aan te pakken, moet u dat echt nu doen.''

Tegenvallers wil de minister opvangen door het huidige begrotingsoverschot te verlagen. ,,De kans dat het overschot kleiner uitvalt dan nu in de boeken staat, lijkt me groot. Maar dat past in het systeem, zo hebben we het ook gedaan toen er meevallers waren.''

De Kamer had gisteren in haar eerste termijn afgezien van nieuwe uitgaven, omdat zij de economische situatie te onzeker vindt. De fracties gaven aan te willen wachten op nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau voor nieuwe claims in te dienen.

Staatssecretaris Bos (Financiën) moest bij het ter perse gaan van deze krant nog reageren op de fiscale wensen van de Kamer die gisteren zijn ingediend. PvdA, VVD en CDA stelden voor de verhoging van de arbeidskorting met 50 gulden (een fiscale aftrek voor werkenden) te schrappen (levert 300 miljoen gulden op) en ten gunste te laten komen van gezinnen met kinderen en van ouderen.