Woningen mogen in winterbed

De bouw van een villawijk met 875 woningen in het winterbed van de Maas in Roermond mag doorgaan.

De Raad van State heeft de bezwaren van de omwonenden, die extra wateroverlast vrezen bij hoge waterstanden van de rivier, ongegrond verklaard.

Het project is omstreden. Voor de aanleg van de wijk moet namelijk 60 hectare winterbed nabij het Roermondse stadsdeel Herten een halve tot twee meter worden opgehoogd. Veel inwoners van Herten vrezen dat de ophoging zal leiden tot meer wateroverlast in de omgeving.

De advocaat van de omwonenden, P. Goumans uit Roermond, spreekt over een ,,cruciale slag'' die verloren is. De gemeente toont zich verheugd met de uitspraak van de Raad van State, die van oordeel is dat de Rivierenwetvergunning, die nodig is voor het ophogen van de woonwijk, terecht is afgegeven.

Vorig jaar september oordeelde de Roermondse bestuursrechter nog dat Rijkswaterstaat de afgifte van de vergunning ondeugdelijk gemotiveerd had. Volgens de rechter kreeg het project Oolderveste in 1996 ten onrechte een uitzonderingsstatus van het rijk, dat zou niet hebben geweten dat het bouwplan deels in het stroomvoerend deel van de rivier lag.

Rijkswaterstaat erkent dat de bouw de ruimte voor de rivier beperkt. Maar omdat het plan al in een ver gevorderd stadium verkeerde toen de rijksoverheid na de overstromingen in 1993 en 1995 besloot het bouwen in het winterbed te beperken, kwam er toch een vergunning.

In het hoger beroep dat de gemeente samen met Rijkswaterstaat instelde bij de Raad van State, is het besluit van de Roermondse bestuursrechter vernietigd. De raad is het met de gemeente eens dat het bouwproject al in de pijplijn zat, voordat de rijksoverheid een bouwstop afkondigde voor het winterbed. Oolderveste en nog enkele projecten mochten doorgaan. Volgens de Raad van State heeft de gemeente de procedures bovendien juist gevolgd. Wethouder J. van Rey (Stadsontwikkeling): ,,We hebben altijd aangegeven dat we naar onze mening de procedures steeds zorgvuldig hebben gevolgd. De bescherming en de veiligheid van de bewoners van het omliggende gebied en van de toekomstige bewoners staat bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk voorop.''

Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft in maart van dit jaar het bestemmingsplan goedgekeurd. Ondanks een nog lopend beroep daartegen van de omwonenden kan de ophoging van het gebied binnenkort beginnen. Voor Roermond is de komst van de wijk van groot belang, zegt wethouder Van Rey. ,,Er bestaat in Roermond een grote en dringende behoefte aan nieuwbouwwoningen zoals ze in dit plan zijn opgenomen. de woningmarkt schreeuwt als het ware om kwalitatief hoogwaardige woningen. Met Oolderveste kunnen we aan die vraag voldoen'', aldus Van Rey.