Wereldwijde uitwisseling

Voor alle mogelijke informatie over studeren in het buitenland kun je bij de Nuffic terecht. Wil je naar de VS, dan kom je uit bij NACEE.

Hoe komt de student aan een stageplaats in Zuid-Afrika en wie gaat die leuke studie in Berkeley betalen? De Nederlandse student met internationale aspiraties kan antwoord op dit soort vragen krijgen bij de Nuffic of bij de NACEE (Netherlands America Commission for Educational Exchange). De NACEE geeft informatie over studeren, onderzoek doen en stage lopen in de Verenigde Staten en bevordert de uitwisseling van studenten, wetenschappers en docenten tussen Nederland en de VS.

De Nuffic is de vooraanstaande Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Het is een non-profit organisatie die samenwerkt met vrijwel alle Nederlandse en een grote groep buitenlandse onderwijsinstellingen. De organisatie wil de internationale contacten tussen de verschillende hogere onderwijsinstellingen bevorderen, om kennis en cultuur te delen. Dit gebeurt op verschillende manieren.

In het logo van de Nuffic staat waarvoor zij zich inzet. Linking Knowledge Worldwide. Mensen en kennis bij elkaar brengen. En dan het liefst wereldwijd. Hiertoe verstrekt de Nuffic vooral informatie aan studenten die naar het buitenland willen gaan. Ze doet dit via haar eigen website en via de zogenoemde wilweg website (www.wilweg.nl). Daarnaast brengt de Nuffic elk jaar het boekje Vagant. In deze wegwijzer worden alle buitenlandse universiteiten en instellingen op een rij gezet, zodat de student weet wat de mogelijkheden zijn en hoe hij deze kan benutten.

Tevens beheert de Nuffic ongeveer twintig beursprogramma's. Deze beurzen verlagen de financiële studielast voor Nederlandse studenten in het buitenland. Het gaat om beurzen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, maar ook bijvoorbeeld van het ministerie van Buitenlandse zaken of de Europese Commissie. Voor sommige beursprogramma's fungeert de Nuffic als een soort intermediair, zoals voor het VSB-beursprogramma. Onderwijsinstellingen moeten zelf studenten voor het VSB-beursprogramma selecteren. Daarna verlopen de contacten tussen bank en student verder via de Nuffic.

Diplomawaardering is ook een belangrijke taak van de Nuffic. In eigen land zorgen diploma's, getuigschriften en/of graden van het hoger onderwijs voor weinig problemen. Dit is niet altijd het geval als studenten of afgestudeerden voor studie of werk naar het buitenland gaan. Diploma's en graden worden bijvoorbeeld niet erkend omdat men de inhoud van de Nederlandse opleiding als zo anders of uniek beschouwt. Als een van de grootste kenniscentra in Europa op dit gebied, waardeert en vergelijkt de Nuffic alle opleidingen volgens een internationaal geaccepteerde methodologie. Nederlandse studenten behalen bijvoorbeelde een BA in de VS en vragen de Nuffic dit naar Nederlandse maatstaven te waarderen waardoor zij via de Informatie Beheer Groep in Groningen de titel BA achter hun naam mogen vervangen door drs. vóór hun naam. En buitenlandse studenten vragen de Nuffic om waardering van hun diploma met het oog op toelating tot een opleiding hier. Een maatwerk-waardering kost 200 tot 400 gulden.

In het buitenland zelf is de Nuffic ook actief. De organisatie promoot het Nederlandse onderwijs in het buitenland. In bijvoorbeeld China, Taiwan en Indonesië heeft de Nuffic kantoren geopend die voorlichting geven over het Nederlandse hoger onderwijs. Hier schuilt tevens een winstgevend idee achter. Als studenten uit deze landen gaan studeren in Nederland, genereert dat extra inkomsten voor de Nederlandse instellingen.

Naast promotie van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland, tracht de Nuffic ook het hoger onderwijs in ontwikkelingslanden op een hoger plan te brengen. Zo beheert de Nuffic voor Buitenlandse Zaken een programma waardoor universiteiten in ontwikkelingslanden met hulp van Nederlandse instellingen hun onderwijs kunnen verbeteren. Daarnaast beheert de afdeling Nederlandse en internationale beursprogramma's, bestemd voor studenten uit ontwikkelings- en Oost-Europese landen. In dat kader geeft ze tevens voorlichting en advies aan buitenlandse studenten die voor een bepaalde tijd in Nederland komen studeren. De Nuffic biedt hulp bij het vinden van woonruimte en verzorgt informatieavonden en excursies naar bijvoorbeeld Volendam of de Deltawerken.

Informatie: www.nuffic.nl of =(070) 426 02 00, www.nacee.nl of NACEE Advising Center =(020) 531 59 30

    • Lisette Douma