Wat moet ik met de God van de moslims?

Het is bij mijn weten voor het eerst dat NRC Handelsblad in een verhelderend artikel `Sterven is dienstplicht voor moslim' , een uitleg publiceert van de koran. Een toelichting in dit geval (9 oktober) op Sura 47 vers 4 waarin expliciet staat geschreven: `wanneer jullie degenen die ongelovig zijn ontmoeten, dood hen'.

Ik heb de koran 2 jaar geleden aangeschaft maar moet tot mijn schande bekennen dat ik er niet veel van begrijp en het boek derhalve, zij het node, terzijde heb gelegd.

Nu ben ik in gevecht met mijzelf over de impact van de gebeurtenissen van de afgelopen weken en de gevolgen voor de toekomst.

In Nederland zijn duizenden moslims de afgelopen tientallen jaren binnengekomen, maar nooit heeft de overheid de moeite genomen om ons, christenen, uitleg te verschaffen (via televisie, een uitstekend medium daarvoor) van hun geloof, de islam of van hun bijbel, de koran. Erger nog, zij, de overheid, heeft al die moslims binnengehaald met een blij gezicht en gezegd: hier zijn jullie welkom, doe maar zo het je belieft. Nou, dat deden ze, vaak weigerden ze onze taal te spreken en gaven ons, Nederlanders, de indruk dat zij het beter wisten dan wij. Zo groeide de argwaan.

Want wat moet ik met de God van de moslims? De mijne is (vind ik) een menselijke, ik zie hem niet als een God Boven maar als een horizontale God die alleen bereikbaar is als je de mens in de ander herkent. De God van de islam is naar mijn mening een geheel andere, maar dat wil niet zeggen dat ik dat niet wil weten. Waarom laat de overheid mij dat niet weten, als er zoveel aanhangers om mij heen wonen?

Minister Van Boxtel roept telkens dat we in gesprek moeten blijven. Met wie in godsnaam? Leg het mij uit, via een televisieserie die de verzen en spreuken van de koran aan mij duidelijk maakt. Dan kan ik eventueel begrip opbrengen. Eventueel.

Birgitta Feith is secretaresse.

    • Birgitta Feith