Traumahelikopter mag vliegen

De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden tegen de traumahelikopter van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) afgewezen. Tientallen bewoners hadden bezwaar aangetekend tegen de milieuvergunning die de gemeente aan het AZG had afgegeven voor maximaal drie vluchten per etmaal. Volgens hen zouden de heli's veel geluidsoverlast veroorzaken. De raad heeft alle bezwaren van de omwonenden wegens schending van privacy, geluidhinder, trillingshinder, luchtvervuiling en veiligheid afgewezen. Overigens moeten het ministerie van VWS en de gemeente nog de nodige vergunningen afgeven voordat de helikopter daadwerkelijk de lucht in kan.