`Psychiater vaker inschakelen bij WAO'

Zieke werknemers met psychische klachten moeten voorafgaand aan een WAO-keuring eerst naar een psychiater of psycholoog. Daarvoor heeft staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken, VVD) gisteren gepleit bij de start van de campagne Gek op je werk? over de omgang met stress. Hoogervorst gaat onderzoeken of het verplicht kan worden gesteld dat een vakspecialist een medische opinie geeft voordat de WAO-keuring plaatsheeft.

Volgens hem komen veel mensen die op psychische gronden arbeidsongeschikt zijn verklaard nooit in aanraking met een psycholoog of psychiater. ,,Een verontrustend gegeven. Want veel psychische klachten zijn behandelbaar met een gerichte therapie'', aldus de staatssecretaris. Hij beklemtoonde dat het juist bij deze klachten belangrijk is de zaak niet op zijn beloop te laten.

Het medisch oordeel van psychologen of psychiaters moet ook voorkomen dat werknemers die eigenlijk kampen met een arbeidsconflict of onvrede met het werk, ten onrechte in de WAO komen. ,,Conflicten worden maar al te gemakkelijk gemedicaliseerd'', aldus Hoogervorst. Hij wees erop dat Nederland internationaal goed scoort met cijfers over tevredenheid van werknemers over het werk, maar tegelijk koploper is met een percentage van 13 procent van de beroepsbevolking dat als arbeidsongeschikt staat geboekt. Een derde daarvan zit in de WAO met psychische klachten.

Hoogervorst bracht gisteren ook cijfers naar buiten over de wet Pemba, die voorziet in een hogere WAO-premie voor werkgevers die veel arbeidsongeschiktheid `veroorzaken'. Deze wet pakt volgens de staatssecretaris gunstig uit voor kleine bedrijven. Van 96 procent van de bedrijven met minder dan 15 werknemers werd in 2000 de premie verlaagd. Van bedrijven met meer dan 15 werknemers zag 43 procent dat de premie juist werd verhoogd. De WAO-instroom blijkt vooral door grote bedrijven te worden veroorzaakt.