Protest om schiethut bij ecoduct

De Faunabescherming maakt bezwaar tegen de legalisering van een schiethut bij een ecoduct over de A1 bij Kootwijk. Het gaat om een zogenoemde hoogzit, die volgens Staatsbosbeheer op ongeveer achthonderd meter afstand van het ecoduct ligt, op particuliere grond.

Toezichthouders van de gemeente Apeldoorn ontdekten onlangs dat geen bouwvergunning voor de hoogzit was verleend. Daarop is de situatie achteraf gelegaliseerd. De gemeente laat weten dat een bouwvergunning volgens het bestemmingsplan is toegestaan, omdat dit voorziet in een vrijstelling als het beheer van het natuurgebied daarmee is gediend.

Volgens Faunabescherming wordt het de jagers door de hoogzit wel erg gemakkelijk gemaakt om grofwild af te schieten. Ook zou de jacht het zes miljoen gulden kostende ecoduct – speciaal gebouwd om dieren veilig de A1 door de Veluwe te laten kruisen – nutteloos maken. Staatsbosbeheer is evenmin blij met de schiethut omdat deze grenst aan het bij de bouw van het ecoduct ingerichte rustgebied voor het wild. Maar er gebeuren echt geen vreselijke dingen, stelt boswachter Wim Huijsman van Kootwijk. Staatsbosbeheer wijst erop dat er nu eenmaal afschot moet plaatsvinden van het surplus aan grofwild, en bij een hoogzit is de kans op een trefzeker schot ook nog het grootst en kan dus onnodig leed worden voorkomen. De dieren hebben volgens de boswachter meer last van de permanente bewoning die in dit gebied wordt toegestaan. Een onafhankelijke commissie zal het bezwaar deze maand beoordelen.