Pleidooi voor hogere eigen bijdragen

Een eigen bijdrage van verzekerden voor het gebruik van zorgvoorzieningen kan de overconsumptie in de gezondheidszorg helpen beperken. Een voorwaarde daarbij is dan wel dat deze bijdrage hoger is dan in het verleden het geval is geweest.

Dat schrijven twee beleidsmedewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (VWS) deze week in een artikel in het economenblad ESB.

Dit artikel is gebaseerd op een binnenkort te verschijnen onderzoeksnota van het ministerie van VWS.

In Nederland hebben eigen bijdragen tot dusver weinig effect gesorteerd en werden deze na verloop van tijd afgeschaft.

Zo bestond begin jaren tachtig de medicijnknaak en later het zogenoemde specialistengeeltje. In 1997 werd de Algemene Eigen Bijdrageregeling ingevoerd, maar deze werd twee jaar later afgeschaft.

Volgens de medewerkers van VWS R. van den Brink en A. Meijer kende de laatste regeling een te lage bijdrage (20 procent van de gemaakte kosten) en was maximale limiet per jaar te laag (omgerekend 90 euro). Bovendien waren het bezoek aan huisarts, tandarts en verloskundige, ofwel de eerstelijnszorg, van de eigen bijdrage uitgezonderd.

Aan de hand van een vergelijking tussen België en Frankrijk betogen de auteurs dat een hernieuwde eigen bijdrage wel degelijk effect kan hebben. Maar dan moeten de bijdrage en de maximale limiet hoger worden vastgesteld dan tussen 1997 en 1999. Zij denken hierbij aan minimaal 25 procent van de gemaakte kosten.

Voor de ziekenhuiszorg kan dit lager worden, omdat hier veel minder sprake is van overconsumptie. Bovendien moet de eerstelijnszorg niet van de eigen bijdrage worden uitgezonderd en moet een herverzekering worden verboden.

Het kabinet heeft inmiddels besloten dat er een nieuw verzekeringstelsel voor de gezondheidszorg moet komen.

Dit voorziet in een minimale basisverzekering voor iedereen per 2005. De invoering van een eigen bijdrage hoort evenals de hoogte van de premie tot de belangrijke beslissingen over de inrichting van het stelstel, maar de beslissingen daarover zijn doorgeschoven naar een volgend kabinet.