Korthals kritisch over privatisering

Minister Korthals (Justitie, VVD) is tegen het privatiseren van het gevangeniswezen en infrastructuren waar de staat een monopoliepositie bekleedt. Verder plaatst hij vraagtekens bij de verkoop van de luchthaven Schiphol. Ook sluit hij niet uit dat inmiddels geprivatiseerde overheidsbedrijven in de toekomst worden `genationaliseerd'.

Korthals zegt dit als mede-verantwoordelijk minister voor het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW), waarover hij samen met zijn liberale collega Jorritsma (Economische Zaken) de regie voert. Jorritsma blijft voorstander van verdergaande privatisering. Wel vindt Jorritsma dat sommige privatiseringen opnieuw bekeken moeten worden. Over de NS zegt ze: ,,Toen, in 1989, wist men niet beter, nu hebben we ervaring.''

,,Privatisering is geen heilige koe'', aldus Korthals. ,,We hebben de afgelopen jaren (...) een beter zicht gekregen op de consequenties van de marktwerking. Het is niet ondenkbaar dat de huidige marktwerkinggolf met al zijn privatiseringen een tijdsgebonden, conjuncturele golf is. (...) Het moet ook mogelijk zijn om bepaalde privatiseringen terug te draaien.''

Korthals vindt dat eerdere ervaringen enige terughoudendheid over privatiseringen rechtvaardigt. ,,Moet je Schiphol bijvoorbeeld wel willen privatiseren? (...) En is de privatisering van KPN of de NS nu zo'n groot succes geweest is? Ik denk dat je railinfrastructuur, eigenlijk de infrastructuur in zijn algemeen, nooit echt helemaal moet privatiseren.''

Jarenlang schreven departementen richtlijnen en wetten zonder dat iemand zich afvroeg of die in de praktijk wel handhaafbaar zijn, meent Korthals. ,,Enschede en Volendam hebben dat ook keihard bevestigd.'' Jorritsma hierover: ,,De milieuwetgeving is niet te handhaven. De vraag is: ligt dat aan de versplinterdheid van handhaving, of aan de versplinterdheid van regels?''

marktwerking pagina 16

    • Egbert Kalse
    • Jos Verlaan