Japans gerechtshof wijst vergoeding af

Een Japanse gerechtshof heeft vandaag een eis voor schadevergoeding van Nederlandse oorlogsslachtoffers afgewezen. Het gerechtshof bevestigde vandaag de uitspraak die een rechtbank eerder in 1998 in deze zaak deed. De rechtbank stelde toen dat individuen niet het recht hebben schadevergoedingen van de Japanse staat te eisen omdat deze kwestie tussen staten is geregeld. Wel erkende de rechter destijds dat de Nederlanders ,,gruwelijk leed'' hebben ondergaan en dat deze behandeling in strijd was met internationale verdragen.

De eisers willen de uitspraak nu gaan aanvechten bij de Hoge Raad, de laatste stap in deze lang slepende zaak. Voorzitter H.J. van Dijk van de stichting Japanse Ereschulden (JES) noemde de Japanse uitspraak vanmorgen ,,een domme zet''. ,,Ze hadden een voorbeeld moeten nemen aan de Duitse overheid, die wel tot betaling overgaat. Als Japan een rol wil spelen in de wereld, moeten ze eindelijk eens erkennen dat ze veel Indische Nederlanders leed hebben berokkend.''

Japan heeft op basis van een akkoord uit 1951 tussen de toenmalige Japanse premier Shigeru Yoshida en de Nederlandse minister Dirk Stikker (Buitenlandse Zaken) in de jaren vijftig geld uitgekeerd aan mensen die tijdens de oorlog in Nederlands-Indië geïnterneerd zijn geweest. Volgens Japan kunnen privé-personen geen nieuwe claims op tafel leggen.

Na de uitspraak van 1998 zei Jungschlager dat het Yoshida-Stikker akkoord ook vandaag de dag nog ruimte openlaat voor eisen van burgers. Het bewuste akkoord kwam tot stand in de wandelgangen tijdens de onderhandelingen over het vredesverdrag van San Francisco tussen Japan en de geallieerden. Stikker wilde met het akkoord ruimte open houden voor onderhandelingen over vergoedingen aan Nederlandse burgers.

Volgens Van Dijk bezint de stichting Japanse Ereschulden zich op juridische stappen tegen de Nederlandse staat. ,,Die heeft immers de oorlog verklaard aan Japan. Daarmee heeft Nederland de verantwoordelijkheid op zich genomen van het welzijn van iedereen die zich in Nederlands-Indië bevond.''