Hoogbegaafd

Met stijgende gevoelens van meewarigheid las ik het artikel `Hoogbegaafd kind wil reisvergoeding' (NRC Handelsblad, 3 oktober). Het arme kind. Je zal zo'n moeder hebben en ook nog twee zussen van 27 en 31 voor wie hun broertje van 8 wellicht een aap is die je mooi kan dresseren.

Zelf werden mij de beginselen van algebra bijgebracht toen ik 4 was, ik snapte het en maakte de sommen met plezier. Ik beheerste het Frans en Engels aardig toen ik 10 à 11 was. Mijn vrouw is drietalig opgevoed en mijn schoonvader leerde vorige maand op zijn 77ste en passant zijn zoveelste taal. En wij zijn gewoon opgevoed en regulier geschoold. Het IQ van Ashwin is (voor mij) niet zo bijzonder en waarschijnlijk beperkt hoogbegaafd. Wat zo'n jongen nodig heeft is warmte, liefde en genegenheid van zijn familieleden. Dan ontdekken ze vanzelf waar hij echt goed in is: nu wentelen ze die taak af op de gemeenschap, die ook nog voor 70.000 gulden taxikosten per jaar mag opdraaien.

    • J. in 't Veld