Gabrieli

`Een trendsetter' noemt dirigent Paul van Nevel componist Andrea Gabrieli (1532/3-1586), die vanaf 1566 hoofdorganist was van de San Marco in Venetië. Van Nevel leidt het Nederlands Kamerkoor in Gabrieli's Psalmi Davidici qui poenitentiales nuncapantur, die gelden als een mijlpaal in de Italiaanse muziekgeschiedenis. In zijn zesstemmige boetepsalmen verschafte Gabrieli de Italiaanse, laat-renaissancistische muziek een eigen karakter. Lange en complex verknoopte melodische frases en rijke ornamenteringen maakten plaats voor eenvoud, en een harmonische, verticaal gedachte muzikale bouw.

,,Hoewel psalmen zijn gezet door vele componisten, schijnt het mij toe dat niemand er tot nu toe in is geslaagd het vrome en devote karakter van de teksten in passende harmonieën voor stemmen en instrumenten om te zetten'', schreef Gabrieli. Het was hem dus te doen om een ongekunsteld vrome weergave van de tekst. Van dat streven getuigen de Psalmi Davidici met heldere, ingetogen zettingen. Paul van Nevel leidt het Nederlands Kamerkoor en zijn eigen Huelgas Ensemble met de hem kenmerkende combinatie van expertise en levendigheid, waardoor uniek inzicht wordt geboden in de muzikale ontwikkelingen van de Italiaanse laat-renaissance, met een vocaal én instrumentaal excellente uitvoering als basis.

Andrea Gabrieli, Psalmi Davidici; Nederlands Kamerkoor, Huelgas Ensemble o.l.v. Paul van Nevel. (Globe 5210)

    • Mischa Spel