Foto Máxima

De foto van Máxima op pagina 2 in deze krant van 3 oktober heeft menigeen, en niet alleen artsen, doen huiveren. Hoe is het mogelijk dat op een dergelijk nonchalante, mogelijk ondoordachte, manier met de meest elementaire regels van hygiëne kan worden omgesprongen. De bedoeling zal goed geweest zijn, de uitvoering tart alle regels die de basiscriteria vormen voor de opvang en verzorging van te vroeg geboren kinderen. Zonder hoofdbedekking of mondkapje, met de alledaagse kleren aan, ringen aan de vingers en oorbellen neemt Máxima een te vroeg geboren baby, bij wie van alle kanten de infusen en sondes erbij hangen in een dus zeer onsteriele omgeving in haar handen.

    • J.M. Hollander Dr. R.W. Relyveld