Ernstigste recessie ooit in Singapore, `door aanslagen VS'

De economische gevolgen van de terroristische aanslagen in New York en Washington hebben Singapore volgens minister George Yeo (Handel en Industrie) in de ergste recessie gestort sinds de stadstaat in 1965 onafhankelijk werd. Yeo maakte bekend dat zijn ministerie de groeiverwachting over 2001 heeft bijgesteld naar een krimp van 3 procent. In 2000 groeide de economie nog met 10 procent.

Het is de vierde keer dit jaar dat het ministerie van Handel en Industrie met een groeicijfer komt. Voor de aanvallen op 11 september gingen Yeo en zijn collega-ministers nog uit van een bescheiden groei van 0,5 à 1,5 procent. Aan het begin van dit jaar lagen die percentages tussen de 5 en 7. ,,Voor 11 september hoopten we op een vroeg herstel van de eerder ingezette economische daling. Nu moeten we ons voorbereiden op een veel langere ruk. De vooruitzichten zijn zeer somber.''

Yeo gelooft dat de gebeurtenissen op 11 september ,,de mondiale economie in een recessie hebben gestort''. De minister liet tegelijk weten dat de werkloosheid eind dit jaar zo'n 4,5 procent zal zijn. In maart was nog 2 procent van de Singaporese beroepsbevolking zonder baan.

Om de gevolgen van neergang te beperken, zal de regering van Singapore morgen een pakket maatregelen aankondigen dat volgens waarnemers een waarde heeft van zo'n 14 miljard gulden. Het `hulppakket' zou, net als met het vorige in juli van bijna 3 miljard gulden, bestaan uit verlaging van belastingen en gas-, water- en lichtrekeningen en grotere investeringen in infrastructuur.

Geconfronteerd met dezelfde nadelige gevolgen van de 11 september-aanslagen, overwegen ook Hongkong, Zuid-Korea, Taiwan en Maleisië vergelijkbare steunmaatregelen om de eigen economieën enigszins op koers te houden.

Voor Singapore geldt tot overmaat van ramp dat de effecten van 11 september mogelijk worden onderschat. Het economische krimpcijfer van 3 procent is gebaseerd op gegevens over de maanden juli en augustus. Op basis daarvan is de economische krimp voor het derde kwartaal vastgesteld op 5,6 procent. Analisten menen dat dit percentage aanzienlijk lager zal uitvallen als ook de gegevens over september erin worden verdisconteerd.

    • Robert Giebels