BEURZEN

Een selectie uit het aanbod beurzen:

Culturele Verdragen (CV)

Nederland heeft met ruim veertig landen een cultureel verdrag gesloten met daarbij behorende beurzen. De beurzen zijn bestemd voor laatstejaars studenten.

Leonardo-beurs

Doel van het Leonardo da Vinci-programma is het verbeteren van de kwaliteit van beroepsopleidingen. Wanneer je nog studeert of onlangs bent afgestudeerd en je hebt nog geen baan, dan kun je in aanmerking komen voor een Leonardo-beurs om een stage te volgen bij ondernemingen in verschillende Europese landen.

Europees Universitair Instituut (EUI)

Het Europees Universitair Instituut in San Domenico di Fiesole (bij Florence, Italië) is een internationaal instituut voor postdoctoraal onderwijs en onderzoek. Het onderwijs- en onderzoekprogramma bestrijkt vier disciplines: geschiedenis en cultuurwetenschappen, economische wetenschappen, rechtswetenschappen, en politieke en sociale wetenschappen. De Nederlandse overheid stelt vijftien beurzen beschikbaar.

VISIE-beurs

Beurs van OCenW voor een volledige internationale studie aan een door het ministerie geselecteerde hoger onderwijsinstelling in een van de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De beurs bedraagt ruim 2000 gulden per kwartaal.

VSB-beurzen

Het VSB Fonds verstrekt jaarlijks studiebeurzen voor studie of onderzoek in het buitenland, van minimaal drie tot maximaal 24 maanden. Een VSB-beurs bedraagt maximaal 6.800 euro (14.985 gulden).

Socrates

Socrates beheert de Erasmus-beurzen om in de volgende landen te studeren: de EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Polen, Estland, Letland, Litouwen, Bulgarije, Slovenië, Malta of Cyprus. Beurzen worden via je eigen instelling toegekend voor minimaal drie maanden en maximaal een academisch jaar.

Talentenprogramma

OCenW laat getalenteerde studenten aansluitend op hun studie in Nederland nog een jaar met een beurs (tot maximaal 40.000 gulden) studeren aan een instelling naar keuze in landen van de EU, de Europese Economische Ruimte en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Jaarlijks zijn dertig tot veertig beurzen beschikbaar.

Jan Tinbergen Scholarships Programme (TSP)

Het TSP is een initiatief van verschillende ministeries met als doel studentenuitwisseling tussen Nederland en een aantal ontwikkelingslanden. Voor elke Nederlandse student die naar een universiteit in een ontwikkelingsland gaat moet een student van die instelling naar de Nederlandse instelling komen. Voor Nederlandse studenten zijn jaarlijks zestig beurzen van twee tot tien maanden beschikbaar.

Focus UK

The British Council en de Nuffic hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor een nieuw beursprogramma: Focus UK. De beurzen zijn bedoeld voor ouderejaars studenten aan universiteit of hbo voor een korte periode van stage, studie of onderzoek in het Verenigd Koninkrijk.

Inlichtingen over beurzen en programma's bij het bureau Buitenland van de onderwijsinstellingen of via de website www.wilweg.nl van de Nuffic.