Bert de Vries tijdelijke CDA-voorzitter

Oud-minister van Sociale Zaken Bert de Vries wordt de nieuwe interim-voorzitter van het CDA. Hij is gisteravond tijdens een buitengewone vergadering van het partijbestuur unaniem gekozen.

De Vries is de opvolger van oud-partijvoorzitter Marnix van Rij. Deze trad bijna twee weken geleden af als gevolg van een leiderschapscrisis in het CDA. De Vries gaat volgens een woordvoerder van de partij samen met de nieuwe kandidaat-lijsttrekker Jan Peter Balkenende proberen het CDA zo snel mogelijk weer op orde te krijgen. Balkenende volgde oud-fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer vorige week maandag op nadat deze zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap introk tijdens een crisisvergadering met het partijbestuur na het aftreden van Van Rij. Daar bleek dat Kamerkringvoorzitters onvoldoende vertrouwen in hem hadden als lijsttrekker. Van Rij motiveerde zijn daad deze week tegenover het weekblad Vrij Nederland: ,,Er moest iets gewelddadigs gebeuren om die puist in het gezicht van de partij uit te drukken. Ik was er niet op uit een crisis te veroorzaken, maar het leverde wel duidelijkheid op.''

De belangrijkste taken van De Vries worden, volgens de partijwoordvoerder, ,,het zo goed mogelijk naar de verkiezingen leiden van de partij, het herstellen van het vertrouwen van de achterban in de partij en het helpen dichten van de opgelopen breuken tussen diverse gremia.''

De Vries blijft in ieder geval tot de zomer van 2002 partijvoorzitter, dus nog na de Kamerverkiezingen in mei volgend jaar. Hij zal zijn taken twee dagen per week uitoefenen en van hem wordt verwacht dat hij op de achtergrond blijft en geen politieke rol zal gaan spelen, zoals Van Rij.

Om het evenwicht tussen de oude bloedgroepen van het CDA te bewaren heeft De Vries gezegd dat hij een katholiek als vice-voorzitter wil. Op dit moment zijn met Balkenende als fractievoorzitter in de Tweede Kamer, en Hanja Maij-Weggen als voorzitter van de Nederlandse delegatie in de Europese Volkspartij in het Europees Parlement, de topposities in de partij overwegend in handen van aan de oude ARP verwante politici. Vrijdag zal het partijbestuur naar verwachting een nieuw dagelijks bestuur benoemen. Ook zal er gesproken worden over de aanstelling van een nieuwe campagneleider.

De 63-jarige De Vries werd in 1978 lid van de Tweede Kamer en was tussen 1982 en 1989 fractievoorzitter van het CDA. Daarna werd hij minister van Sociale Zaken in het derde kabinet-Lubbers.

Na 1994 werd De Vries op grond van zijn grote sociaal-politieke deskundigheid voorzitter van de Sociale Verzekeringsbank en was tot voor kort voorzitter van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Van persoonlijke politieke ambities heeft hij sindsdien geen blijk meer gegeven. Dat maakt hem volgens veel CDA'ers geknipt om de afgelopen weken zo gehavende partij voor verkiezingen weer een op orde te krijgen.