Aangifte tegen oud-bestuurslid TCA

Het bestuur van de Taxicentrale Amsterdam (TCA) heeft bij monde van directeur D. Grijpink bij het openbaar ministerie van Amsterdam aangifte gedaan van valsheid in geschrifte van een voormalig bestuurslid van TCA, J. den Hartog. Volgens Grijpink heeft Den Hartog aan derden meegedeeld dat het TCA-bestuur valselijk declaraties heeft ingediend. Dat zegt mr. A. Röttgering die Grijpink juridisch bijstaat.

Tegen Grijpink en de bestuursleden H. Janmaat en G. van Gelderen loopt sinds januari dit jaar een gerechtelijk vooronderzoek. Eind februari werden de drie door de politie aangehouden. Zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Deze had volgens justitie onder meer als doel verduistering en valsheid in geschrifte. Zij worden er ook van verdacht taxichauffeurs te hebben opgelicht. Verder worden de drie verdacht van het uitlokken van openlijke geweldpleging jegens concurrenten, maar ook jegens kritische chauffeurs die zijn aangesloten bij TCA.

Diverse chauffeurs hebben aangifte gedaan van misleiding door de verdachten bij aankoop van hun taxivergunning.

Wie als chauffeur een taxivergunning wilde, moest voor enkele tonnen niet alleen een samenwerkingsovereenkomst sluiten met TCA, maar ook een zogenoemd certificaat TCA kopen. Volgens de woordvoerder van justitie werd chauffeurs informatie onthouden over de deregulering in de taxibranche. Door die deregulering kunnen gegadigden eenvoudiger een vergunning krijgen. Chauffeurs die niet aan betalingsverplichtingen jegens de verdachten persoonlijk voldeden, kregen volgens justitie geen werk.

Vorige week hebben taxichauffeurs in diverse dagbladen beschuldigingen geuit aan het adres van de drie verdachte bestuursleden van TCA. In De Telegraaf beschuldigde voormalig bestuurslid Den Hartog de drie TCA'ers van wanbeleid, intimidatie en ,,het plunderen van de kas''. Taxichauffeur C. Meester beschuldigde de TCA-top ervan freefighters te hebben ingehuurd om tegenstanders een pak slaag te geven.

In maart van dit jaar, vier weken na hun invrijheidsstelling, noemde Grijpink op een persconferentie de bewijzen tegen de drie TCAbestuursleden ,,zo dun als het maagdenvlies van een prostituee die twintig jaar in het vak zit''.

Over de beschuldigingen van Den Hartog zegt Grijpink dat deze uit was op zijn baan als directeur.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) werkt aan een verbod op de handel in taxivergunningen. Dat heeft ze gisteren meegedeeld in een evaluatie met TweedeKamerleden van de Taxiwet die eind 1999 is ingevoerd. Op grond van deze wet kunnen vergunningen tegen kostprijs worden verkregen, maar volgens de minister worden ze op de vrije markt nog steeds tegen woekerprijzen verhandeld. Vooral allochtone ondernemers (vrije rijders) blijken niet op de hoogte van de mogelijkheden. De prijs van een taxirit wordt volgens de minister onnodig opgestuwd door de forse prijzen, omdat taxichauffeurs hun investering zo snel mogelijk willen terugverdienen.