Rechtbank liet Algerijn vrij na foute informatie

Een Rotterdamse Algerijn die wordt verdacht van hulp aan mogelijk terroristische acties blijkt vorige week ten onrechte op vrije voeten te zijn gesteld. De rechtbank beschikte over onjuiste gegevens.

Dit is bevestigd door persrechter M. Mondt-Schouten van de rechtbank in Den Haag. De onjuiste informatie is de rechtbank voorgelegd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie, aldus Mondt. De IND zoekt de zaak uit en geeft voorlopig geen commentaar. Het Tweede-Kamerlid B. Dittrich (D66) zou vanmiddag om een debat over de zaak vragen.

De Algerijn werd enkele dagen na 11 september met drie andere verdachten in Rotterdam aangehouden. Uit informatie van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) zou blijken dat hij en zijn medeverdachten voorbereidingen troffen voor aanslagen op Amerikaanse doelen in West-Europa. De andere verdachten bleven in voorlopige hechtenis, maar de Algerijn werd na zes dagen op vrije voeten gesteld. Toch blijft hij verdachte, aldus persofficicier van justitie P. Spoon in Rotterdam.

Omdat de Algerijn illegaal in Nederland verbleef, werd de man overgedragen aan de Vreemdelingendienst. Deze hield hem, hangende zijn uitzetting, in hechtenis. Vorige week vrijdag diende in Haarlem een standaardprocedure om zijn voorlopige hechtenis te verlengen, aldus persrechter Mondt.

In die procedure betoogde zijn advocate dat de verdachte Algerijn na zijn inverzekeringstelling door de politie niet binnen de gestelde termijnen aan de rechter-commissaris was voorgeleid. Blijkens de uitspraak van de Haarlemse rechtbank was de IND op de zitting niet in staat de gegevens te overleggen waaruit blijkt dat het OM zich wel aan de de termijnen had gehouden. Daarop besloot de rechtbank de man op vrije voeten te stellen en hem voor zijn inbewaringstelling een schadevergoeding van 2.750 gulden toe te kennen.

Inmiddels heeft het OM de Haarlemse rechter ervan overtuigd dat de Algerijn wél tijdig aan de rechter-commissaris is voorgeleid, aldus persrechter Mondt vanmorgen. Waarom de IND dat niet wist, wordt onderzocht, aldus een IND-woordvoerder. Dittrich spreekt van ,,een kwalijke zaak''.