Nuon dreigt met schadeclaim

Energiebedrijf Nuon dreigt jaarlijks 10 miljoen gulden mis te lopen omdat de regering waterkrachtstroom niet langer wil vrijstellen van de zogeheten ecotax. Nuon overweegt juridische stappen tegen de overheid als de plannen doorgaan.

De regering wil de vrijstelling intrekken om te voorkomen dat belastinggeld wordt gebruikt om waterkrachtcentrales in het buitenland te subsidiëren. Duurzaam opgewekte stroom uit het buitenland zal binnenkort worden vrijgesteld van de ecotax, net als groene stroom uit Nederland.

De ecotax is een belastingheffing op energieverbruik. Bepaalde, milieuvriendelijke vormen van energie zijn van deze heffing vrijgesteld.

Minister Jorritsma van Economische Zaken is van mening dat waterkrachtcentrales zonder hulp rendabel kunnen opereren en dat er genoeg waterkracht in Europa voorhanden is.

Nuon stelt echter dat de maatregel, die 1 januari moet ingaan, een verschuiving zal inluiden naar import van andere vormen van duurzame stroom, met name biomassa. Biomassa is ook duurzaam en leidt niet tot de uitstoot van broeikasgassen, maar het draagt wel veel meer bij aan de uitstoot van verzurende gassen. ,,Wij begrijpen wel dat de overheid een probleem ziet, maar dit is niet de oplossing omdat het alle kleinschalige waterkracht raakt, ook in Nederland. Het zal tot minder projecten rondom waterkracht leiden'', aldus A. Goedmakers, directeur duurzame energie van Nuon.

Nuon heeft 6 waterkrachtcentrales in Nederland en er lopen meer dan tien projecten in Europa om elektriciteit te gaan opwekken uit waterkracht. Het bedrijf heeft 150 miljoen gulden geïnvesteerd in de centrales waarvan 95 miljoen nog niet is afgeschreven. De projecten zijn voorlopig stilgelegd. Als de plannen van de regering doorgaan moet Nuon voor 25.000 klanten van groene stroom een andere oplosssing vinden omdat deze duurzame elektriciteit uit waterkracht krijgen.

Als Nuon's lobby niet succesvol is zal het bedrijf schadevergoeding eisen omdat het investeringen heeft gepleegd in de verwachting dat de waterkracht zou worden vrijgesteld van de ecotax.