`Koning kreeg niet direct ESF-stukken'

Oud-Rekenkamer-president Koning heeft bij zijn onderzoek naar de zogeheten ESF-affaire niet direct alle relevante stukken gekregen van zijn opdrachtgever, het ministerie van Sociale Zaken.

Konings medewerker J. Vrolijk zegt dat in een interview in het blad Reken Maar van de Algemene Rekenkamer. Volgens hem is het ministerie en Arbeidsvoorziening daarom vlak voor de publicatie van het rapport over onregelmatigheden met Europese subsidies om een volledigheidsverklaring gevraagd. ,,We hebben om deze verklaring gevraagd, omdat we tijdens de rit een aantal maal gestuit waren op documenten die we niet hadden gekregen ondanks de toezegging van het ministerie dat we over alle relevante informatie zouden beschikken'', zegt Vrolijk.

Vier dagen voor publicatie, eind augustus, heeft de secretaris-generaal van het ministerie de volledigheidsverklaring afgegeven. Deze is vorige week aan de Tweede Kamer gezonden. Het blijkt dat het ministerie daarin een ontsnappingsclausule heeft opgenomen. De SG schrijft namelijk dat ,,naar beste weten alle relevante stukken'' ter beschikking zijn gesteld.

Koning legt in hetzelfde interview in Reken Maar kritiek van de Tweede Kamer naast zich neer, dat zijn rapport geen bronnen heeft genoemd. Koning zegt dat hij de werkwijze van de Algemene Rekenkamer heeft gevolgd. ,,Dit onderzoeksrapport is op mijn gezag opgesteld, dus als ze me niet geloven dan doen ze het maar over.''

De Tweede Kamer heeft gisteren besloten 29 en 30 oktober een hoorzitting over de ESF-affaire te houden. D66, CDA en GroenLinks willen op 2 november nog extra mensen horen, onder wie Brusselse ambtenaren.