Kamer bepleit extraatje voor gezinnen

De fracties van PvdA, CDA, VVD en D66 willen dat het kabinet meer geld uittrekt voor gezinnen met kinderen, ouderen en automobilisten. Het gaat om fiscale maatregelen die bij elkaar zo'n 440 miljoen gulden kosten.

Dat bleek vanmorgen bij de behandeling van de Algemene Financiële Beschouwingen, het financiële debat over de Miljoenennota 2002. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat het CDA samen met de coalitiepartners moties indient.

De partijen willen de plannen betalen door de verhoging van de arbeidskorting (een fiscale aftrek voor werkenden) die het kabinet voorstelt te schrappen. Dat levert ongeveer 300 miljoen gulden op. Of het totale pakket aan fiscale maatregelen erdoor komt, is zeer de vraag, omdat er nog 140 miljoen gulden aan dekking ontbreekt. Het CDA wil het begrotingsoverschot niet laten teruglopen ten gunste van extra lastenverlichting. PvdA en VVD hebben minder problemen met een iets kleiner overschot (nu 10 miljard gulden).

De fracties hebben, net als bij de Algemene Politieke Beschouwingen eind vorige maand, afgesproken de uitgaven van de overheid vooralsnog niet verder op te schroeven. Zij zien hiervan af omdat nog onzeker is hoe de economie zich de komende tijd onder invloed van de oorlog in Afghanistan zal ontwikkelen. Naar verwachting komt het Centraal Planbureau eind oktober met nieuwe berekeningen over de economie.

Net als het kabinet riepen ook de meeste fracties de sociale partners op de loonstijgingen voor volgend jaar binnen de perken te houden. Vakbonden vragen 4 procent loonstijging, terwijl de economische situatie een loonstijging van maximaal 3 procent zou rechtvaardigen. De overheid kan daar door extra geld `een handje mee helpen'. Het CDA en de VVD pleitten voor verlaging van de werkloosheidspremies voor werkgevers, de PvdA wil dat ook, maar eist dan extra inspanningen van werkgevers, zoals scholing van personeel.

Financieel specialist Crone (PvdA) maakte zich samen met collega Van Beek (VVD) hard voor het verlagen van de winstbelasting voor het midden- en kleinbedrijf. De nu aangekondigde verlaging van het algemene tarief van de vennootschapsbelasting met 0,5 procentpunt naar 34,5 procent, zou volgens beide partijen te veel bij de grote bedrijven neerkomen. De woordvoerders denken erover het verlaagde winstbelastingtarief (30 procent) nog verder te verlagen naar 28 procent of de grens voor dit tarief op te rekken van 50.000 gulden nu naar 100.000 of 150.000 gulden.