Het is een goede tijd voor slecht nieuws

Het was gevoelloos en het was onhandig. En, volgens sommige commentaren, misschien wel typerend voor de manier waarop de Britse regering spin doctors gebruikt. Op 11 september, nog geen uur na de fatale aanslagen op het World Trade Center, stuurde Jo Moore, adviseur van de Britse minister van Verkeer, een e-mail naar een collega. De tekst kwam deze week naar buiten en luidde: Dit is een zeer geschikte dag om alle informatie te verstrekken die we in de doofpot hadden willen stoppen (anything we want to bury).

Moore heeft haar excuus aangeboden voor ,,een fout waar ik spijt van heb''. Haar chef, minister van Verkeer Stephen Byers, heeft haar een berisping gegeven. Maar in overleg met de premier is ze niet ontslagen. Downing Street spreekt weliswaar van een ,,beoordelingsfout'', gemaakt voordat duidelijk was hoeveel slachtoffers er waren gevallen, maar vindt die onvoldoende voor ontslag.

Nabestaanden van slachtoffers zijn woedend. In The Independent noemt één van hen de poging om ,,triviaal slecht nieuws te begraven onder de lichamen van 6.000 slachtoffers'' een schande. De oppositie wil wel eens weten of de regering de situatie te baat heeft genomen en eist een onderzoek naar alle recente aankondigingen van de regering.

Opvallend is dat het ministerie van Verkeer een aantal slecht-nieuwsberichten naar buiten heeft gebracht, waaronder de dramatische situatie bij Railtrack, dat het Britse spoor beheert. Toeval, zegt Downing Street. Net als de recente overplaatsing van de ontvanger van Moore's e-mail.