Brussel: fiat voor steun aan luchtvaart

Beperkte steunmaatregelen voor de Europese luchtvaart zijn toelaatbaar om de gevolgen op te vangen van de crisis door de aanslagen op 11 september in de Verenigde Staten. Daarnaast heeft de Europese Unie snel dwingende regelgeving nodig om de veiligheid in de luchtvaart te verzekeren.

De Europese Commissie is het vandaag eens geworden over een uitgewerkt pakket voorstellen, waarover de EU-transportministers zich volgende week buigen. Voor verbetering van de veiligheid presenteerde zij vanmiddag al een ontwerp-verordening, die snel door lidstaten en Europees Parlement kan worden goedgekeurd. De lidstaten hadden de Commissie vorige maand gevraagd te onderzoeken of dwingende EU-regels nodig zijn. De veiligheidsmaatregelen zijn gebaseerd op afspraken binnen de Europese burgerluchtvaartorganisatie ECAC, waaraan niet alle leden zich nu even strikt houden. De Commissie vindt dat ook actie in de wereldwijde organisatie ICAO nodig is.

De Commissie onderstreept dat de in gang gezette herstructurering in de luchtvaartsector moet worden voortgezet en zelfs versneld. Bij de steunmaatregelen gaat het om compensatie door de overheid van verliezen door de sluiting voor vier dagen van het Amerikaanse luchtruim en hiermee verbonden kosten. Ook wil de Commissie toestaan dat overheden de sinds 11 september verhoogde verzekeringsrisico's overnemen voor schade aan derden. De verzekeringssteun die de lidstaten onlangs al voor een maand aan luchtvaartmaatschappijen toekenden, mag van de Commissie zonodig tot eind dit jaar worden verlengd. Daarnaast wil de Commissie toestaan dat luchtvaartmaatschappijen hun `slots' (landingsrechten) op vliegvelden in het zomerseisoen van 2002 behouden, ook als zij er door de crisis deze winter geen gebruik van maken. Hiermee wordt afgeweken wordt van de regel dat een ongebruikt 'slot' naar de concurrent gaat. Indien de luchtvaartcrisis voortduurt, kan eventueel ook in het winterseizoen 2002/2003 een soepeler regime voor 'slots' gelden.

De Europese Commissie staat ook ,,welwillend' tegenover samenwerking en coordinatie van capaciteit van luchtvaartmaatschappijen – waarvoor in het algemeen strenge mededingingswetgeving geldt – indien bedoeld om een verbinding in stand te houden. Zij wil verder een `gedragscode' voorstellen met de VS om oneerlijke concurrentie te voorkomen. [Vervolg LUCHTVAART: pagina 21]

LUCHTVAART

EU wil meer greep krijgen op luchtvaart

[Vervolg van pagina 19]Volgens de Commissie verdient een EU-verordening over veiligheid de voorkeur boven een richtlijn, omdat dan geen tijd verloren gaat met het omzetten in nationale regelgeving. Ook moet er een EU-comité met vertegenwoordigers van lidstaten – zoals bij Europees landbouwbeleid – om uitvoeringsmaatregelen te nemen. De Commissie wil naast nationale controles op de kwaliteit van de veiligheid ook een EU-inspectieorgaan dat controles uitvoert.

De Europese Commissie presenteerde vandaag ook een al eerder aangekondigd voorstel voor één Europees luchtruim, wat politiek gevoelig ligt omdat lidstaten dan bevoegdheden moeten inleveren. De Commissie merkt hierbij op, dat de aanslagen van 11 september in de VS de noodzaak onderstrepen van een betere Europese integratie van veiligheid en management van het luchtverkeer.

    • Hans Buddingh'