Begroting België moet in 2002 in evenwicht zijn

De Belgische regering mikt volgend jaar op evenwicht in de overheidsbegroting. Aanvankelijk ging zij voor 2002 nog uit van een klein overschot van 30 miljard frank (1,64 miljard gulden, 0,3 procent van het bbp).

De bijstelling van de doelstelling is het gevolg van de huidige wereldwijde economische vertraging. Na een minimaal overschot in 2000 gaat de Belgische regering voor 2001 ook uit van budgetevenwicht. ,,België bevindt zich in een klein koppeloton van vooral noordelijke landen in Europa'', aldus premier Guy Verhofstadt gisteren in zijn jaarlijkse federale beleidsverklaring. ,,Al onze buurlanden, op Nederland na, kiezen onder druk van de verslechterende economische situatie opnieuw voor rode cijfers.'' Door het budgetevenwicht kan de zeer hoge staatsschuld dalen van 107 naar 104 procent van het bbp dalen, uiteindelijk moet de schuld onder de Maastricht-norm van 60 procent zakken.

De regering gaat uit van een economische groei van 1,3 procent en blijft hiermee aan de onderkant van de voorspellingen. Dit jaar zou de groei op 1,5 procent zou uitkomen.

De paars-groene coalitie tornt niet aan het meerjarige plan voor belastingverlaging. De socialistische begrotingsminister, Johan Vande Lanotte, onderstreepte dat juist bij de huidige economische vertraging ,,het consumentenvertrouwen'' moet worden gestimuleerd. In 2002 gaat de belasting voor burgers omlaag met 26 miljard frank – 16 miljard afschaf crisisbelasting, 10 miljard verlaging onder meer door daling toptarief naar 52 procent. De laagste uitkeringen krijgen er 10 miljard frank bij. Een verlaging van het tarief vennootschapsbelasting (van 40,17 naar 34 procent) wordt door de bedrijven zelf gefinancierd via het schrappen van aftrekposten zoals bedrijfswagens. De regering voegt 25 miljard frank toe aan het `Zilverfonds' voor vergrijzingskosten. Ondanks beperkende maatregelen is de ziekteverzekering de grootste uitgavenstijger, wat in liberale hoek tot kritiek leidde. De ontwikkelingshulp wordt met 3 miljard frank opgetrokken. De collectieve lastendruk zou volgend jaar dalen van 43,5 naar 43 procent.