`Arts moet niet meer behandelen baby ook melden'

Artsen moeten het niet alleen melden als ze een einde maken aan het leven van een ernstig beschadigde pasgeboren baby, maar ook als ze afzien van behandeling. Dit laatste doen zij als zij geen behoorlijk perspectief voor het kind zien en menen dat het beter kan sterven. Artsen geven deze baby's bovendien vaak een middel als morfine, waarmee ze niet alleen pijn bestrijden maar ook de dood bespoedigen.

Volgens prof.dr. O.F. Brouwer moeten al die gevallen van levensbeëindiging bij pasgeborenen en jonge zuigelingen worden gemeld bij een landelijke commissie die ze toetst aan zorgvuldigheidseisen. Brouwer zei dit gisteren in zijn oratie `Op de grens', waarmee hij het ambt van hoogleraar in de kinderneurologie aan de Rijksuniversiteit Groningen aanvaardde.

In de praktijk blijkt het onderscheid tussen opzettelijke levensbeëindiging en het niet beginnen of stoppen met behandelen moeilijk te maken. ,,Flinterdun'', noemt Brouwer dat verschil. Want ook wanneer artsen afzien van behandeling of daarmee stoppen, is het vaak hun bedoeling dat het kind sterft, het liefst snel. Iets wat zij dan, indien nodig, bevorderen door bijvoorbeeld morfine toe te dienen, wat is toegestaan uit oogpunt van pijnbestrijding. De arts kan dan op de overlijdensverklaring een `natuurlijke doodsoorzaak' invullen, wat hem en de ouders van veel rompslomp vrijwaart. Dit is niet het geval wanneer de arts actief een einde maakt aan het leven van een baby.

Door artsen te verplichten voortaan in beide gevallen hun handelen aan het oordeel van de commissie te onderwerpen, kan de maatschappelijke controle op hun doen en laten worden verbeterd. De huidige regels, die zijn opgesteld door de Nederlandse vereniging van kinderartsen en die voorzien in raadpleging van een tweede arts, voldoen volgens Brouwer niet. In de praktijk gaat de arts dan namelijk te rade bij een college die weliswaar elders werkzaam is, maar van wie hij wel ongeveer weet wat zijn beleid zou zijn. Daarom is een landelijk werkende, multidisciplinair samengestelde commissie beter, aldus de kinderneuroloog.

De ministers Borst (Volksgezondheid) en Korthals (Justitie) werken al enige tijd aan een wetsvoorstel dat levensbeëindiging bij wilsonbekwamen, zoals baby's, regelt. Volgens dat voorstel moeten artsen levensbeëindiging bij baby's melden bij een commissie. Die stuurt de melding met een advies door naar het openbaar ministerie.