Al-Qaeda komt alwéér met een jihad

Osama bin Ladens Al-Qaeda heeft gisteren opnieuw tot de jihad tegen Amerika opgeroepen. Het was de eerste reactie op de Amerikaans-Britse aanvallen, maar waarom was zij nodig?

Het was bijna een bekentenis van de aanslagen van 11 september. Maar hoe dan ook was het een intentieverklaring: de boodschap waarin de woordvoerder van Osama bin Ladens organisatie Al-Qaeda gisteren alle moslims nog eens opriep om samen Amerika te lijf te gaan. Het is heilige oorlog en daarin zijn alle middelen gewettigd, inclusief terrorisme, sprak hij.

,,De acties van de jonge mannen die de Verenigde Staten hebben verwoest en de storm van vliegtuigen ertegen hebben gelanceerd, hebben een goede daad verricht'', zei Sulaiman Abu Ghaith in een vooraf `ergens in Afghanistan' opgenomen boodschap die gisteren werd uitgezonden door Al-Qaeda's vaste spreekbuis, de Arabische televisiezender Al-Jazira. Dat was niet nieuw, want Bin Laden zelf had in zijn zondag door Al-Jazira uitgezonden boodschap ook al zijn vreugde geuit over de aanslagen van 11 september in New York en Washington waarvan hij en Al-Qaeda hoofdverdachten zijn. Maar Abu Ghaith ging een stapje verder: ,,De Amerikanen dienen te weten dat de storm van vliegtuigaanvallen niet zal ophouden [..] Er zijn duizenden jongeren in de islamitische natie die erop gebrand zijn te sterven, zoals de Amerikanen erop zijn gebrand te leven.'' Zo'n uitspraak impliceert vóórwetenschap.

Abu Ghaith (een Koeweiti die in eigen land wegens moslim-extremistische activiteit wordt gezocht) liet zich niets gelegen liggen aan de huidige inspanningen van talrijke islamitische geestelijken en andere prominente moslims in de wereld om het vreedzame karakter van de islam naar voren te brengen. ,,Het uitvoeren van terrorisme tegen de onderdrukkers is een van de beginselen van onze godsdienst en van de shari'a (het islamitisch recht)'', zei hij. ,,Laten de Verenigde Staten weten dat op hun grondgebied slag zal worden geleverd tot zij onze landen verlaten, hun steun voor de joden staken en het onrechtvaardige embargo opheffen tegen het Iraakse volk dat meer dan een miljoen kinderen heeft verloren.''

Ook buiten het Amerikaanse territoir blijft de jihad woeden: ,,De Amerikaanse belangen zijn over de hele wereld verspreid. Dus iedere moslim moet zijn werkelijke rol uitvoeren om zijn islamitische natie en godsdienst te verdedigen.'' En Abu Ghaith besloot: ,,Ik vraag de almachtige God om ons de overwinning te gunnen op onze vijand, hun machinaties tegen hen te laten werken en hen te verslaan. Moge Gods vrede, genade en zegen met u zijn.''

Het was de eerste reactie van Al-Qaeda (de basis) op de aanval die de VS en Groot-Brittannië zondag inzetten op kampen van de organisatie in Afghanistan en op haar beschermheren, de Talibaan. De boodschap van Bin Laden zelf was al opgenomen vóór het begin van deze ,,kruistocht'', zoals Abu Ghaith haar bij herhaling betitelde in een verwijzing naar de aanvankelijke verspreking van de Amerikaanse president Bush.

Het is duidelijk dat de bombardementen de sentimenten niet milder hebben gemaakt, niet bij Al-Qaeda en evenmin bij de Talibaan. De laatsten lieten vandaag weten dat ze alle restricties die ze eerder, onder internationale druk, aan Bin Laden zeiden te hebben opgelegd, hebben opgeheven. ,,Jihad is een verplichting voor alle moslims van de wereld'', aldus een Talibaan-woordvoerder tegenover de Britse BBC. ,,Wij willen dat, Bin Laden wil dat en Amerika zal de onplezierige consequenties van hun aanvallen onder ogen zien.''

Maar misschien is het wel opmerkelijk dat Al-Qaeda het nodig vond opnieuw naar buiten te komen met zo'n opstandige verklaring na die van zondag. En dat het nodig was weer een beroep te doen op ,,alle moslims, mannen en (zelfs!) vrouwen, en hoofdzakelijk de jongeren [..] en hen eraan te herinneren dat de jihad een plicht is''. Heeft Bin Laden niet al in 1996 de jihad afgekondigd tegen de Verenigde Staten en de hunnen? Hoe vaak heeft hij die oorlogsverklaring al niet herhaald? Valt de concrete reactie van de islamitische wereld een beetje tegen?

    • Carolien Roelants