Sloopplan voor nog 3.400 flats in Bijlmermeer

Meer dan 3.400 van de hoogbouwwoningen in de Bijlmermeer moeten nog worden gesloopt en vervangen door evenveel laagbouwwoningen. Dat staat in het `Finale plan van aanpak Bijlmermeer' dat gisteren is gepresenteerd door het Bestuurlijk Overleg Vernieuwing Bijlmermeer.

In juli vorig jaar besloten de gemeente Amsterdam, het stadsdeel Zuidoost en de woningstichting Patrimonium/Nieuw Amsterdam dat veel meer woning moesten worden gesloopt dan eerder was afgesproken. Oorspronkelijk zouden 2.800 van de circa 12.500 hoogbouwwoningen verdwijnen. In juli 2000 werd afgesproken dat 2.100 tot 4.300 extra flats moesten worden gesloopt. Het `Finale plan van aanpak' is de uitwerking van die nieuwe doelstelling. Inmiddels zijn 3.166 flats gesloopt. Over 5.000 andere flats moest nog een besluit worden genomen. In het `Finale plan van aanpak' staat nu dat 3.402 daarvan gesloopt moeten worden.

Het `Finale plan van aanpak' is het grootste plan dat ooit is gemaakt voor de vernieuwing van de Bijlmermeer. Het omvat alle hoogbouwbuurten waarvoor nog geen vernieuwingsplan bestaat: D-buurt en Frissenstein-Noord, E-buurt, Zuidelijke K-Buurt en Hakfort/Huigenbos. De hoge flats wijken daar voor laagbouw. Uit bewonersonderzoeken blijkt dat de meerderheid van de bewoners (bijna 70 procent) daar de voorkeur aan geeft. Alleen de bewoners van de flats uit Hakfort en Huigenbos kiezen voor behoud van hun hoogbouw. Deze flats blijven dan ook grotendeels staan en worden ingrijpend verbeterd.

Wanneer de plannen rond 2010 zijn uitgevoerd, is de vernieuwing van de hoogbouwbuurten in Amsterdam-Zuidoost klaar. Dan is meer dan de helft van de in totaal 12.500 flats uit de jaren zeventig verdwenen. Behalve woningen komen er ook nieuwe bedrijfsruimten, kantoren en voorzieningen in het gebied. Er zijn plannen voor een appartementenhotel, ouderen- en studentenhuisvesting en ateliers.

Het project, dat in 1992 begon met sloopplannen van 2.800 woningen, duurt naar verwachting drie jaar langer dan de gemeente aanvankelijk dacht, zo bleek gisteren bij de presentatie. De totale vernieuwingsoperatie vergt een investering van 4 à 5 miljard gulden. Een deel daarvan wordt terugverdiend, zodat de saneringskosten uitkomen op ruim 1 miljard gulden. Dat bedrag is door de gemeente Amsterdam en het Centraal Fonds voor Volkshuisvesting beschikbaar gesteld, dat zegt de directeur van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, R. Leferink. Of de plannen doorgaan, is afhankelijk van het raadsbesluit dat naar verwachting begin volgend jaar genomen wordt.