Rode Kruis

In NRC Handelsblad van 3 oktober stond een foto van een wapenhandel in Florida, waar posters van Osama bin Laden als schietschijf worden gebruikt. Volgens het bijschrift gaat de opbrengst van de verkochte posters naar het Amerikaanse Rode Kruis.

Het Amerikaanse Rode Kruis accepteert dergelijke giften echter niet. Onpartijdigheid en neutraliteit zijn belangrijke grondbeginselen van de Rode-Kruis- en Rode-Halve-Maanbeweging. De beweging kiest geen partij in een conflict, om zo het vertrouwen van alle partijen te krijgen en overal ter wereld hulp te kunnen verlenen, zonder onderscheid te maken naar ras, geloof en politieke overtuiging. Om dezelfde reden waren we verbaasd in een artikel over de hulpverlening in Tadzjikistan te lezen: ,,Je had Caritas (katholiek), Mission East (protestants), The Red Crescent (mohammedaans) en neutralere clubs'' (NRC Handelsblad, 29 september).

The Red Crescent van Tadzjikistan, de Rode Halve Maan, maakt echter net als het Nederlandse Rode Kruis deel uit van de Federatie van Rode-Kruis- en Rode-Halve-Maanverenigingen. Alle 177 nationale verenigingen handelen vanuit dezelfde grondbeginselen van onpartijdigheid en neutraliteit.

    • Ton Huijzer
    • Nederlandse Rode Kruis