Nieuw bestuur voor CDA-fractie

De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft een nieuw fractiebestuur gekozen. Naast de vorige week al gekozen fractievoorzitter Jan Peter Balkenende, is Maria van der Hoeven benoemd tot vice-voorzitter. Cees van der Knaap is gekozen tot secretaris en de Kamerleden Joop Atsma en Maxime Verhagen tot lid. Van der Hoeven, die Binnenlandse Zaken en een deel onderwijs in haar portefeuille heeft, was onder voormalig fractievoorzitter De Hoop Scheffer al lid van het fractiebestuur. Van der Knaap, die Hans Hillen opvolgt als secretaris, is woordvoerder Antillen en sociale zaken. Buitenlandwoordvoerder Verhagen treedt als nieuw lid tot het bestuur toe.