Nederland moet octrooi toestaan voor biotechnologie

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft vanochtend bepaald dat biotechnologische bedrijven in Nederland moet worden toegestaan om hun uitvindingen te octrooieren. Tot op heden hielden Nederland, Italië en Noorwegen het patenteren van levende dieren, planten en cellen op ethische gronden tegen.

Met de uitspraak legt het Hof de eerder geuite bezwaren van de drie EU-lidstaten tegen de Europese Octrooirichtlijn uit 1998 naast zich neer. De richtlijn maakt het octrooieren van dieren, planten en genen mogelijk.

Hoewel EU-landen zich met het accepteren van die richtlijn in principe al verplichten tot het implementeren ervan, tekenden Nederland, Italië en Noorwegen toch bezwaar aan. In de Tweede Kamer stuitte de richtlijn op veel weerstand. Alleen D66 en VVD waren er voorstander van.

Volgens mr. S. Bostyn, verbonden aan de Universiteit Maastricht, is de beslissing van het Europese Hof vooral van belang voor de Nederlandse politiek. ,,Ze wordt geconfronteerd met een voldongen feit. Politici zullen zich in de toekomst makkelijker moeten opstellen tegenover het octrooieren van planten en dieren.'' Volgens hem kan er door de beslissing van het Europese Hof ook wat meer duidelijkheid komen in de tot nog toe wat ,,ambigue houding'' die de politiek heeft ten opzichte van biotechnologie. ,,Wat betreft genetisch onderzoek aan planten en dieren zijn we erg conservatief'', zegt Bostyn. ,,Maar met embryo's zijn we juist erg progressief. Wellicht komen die lijnen nu dichter bij elkaar.''

Op de biotechnologie-industrie zal de beslissing weinig invloed hebben, meent Bostyn. Nederlandse biotech-bedrijven doen hun octrooi-aanvragen over het algemeen toch al via Europese kanalen, en niet op basis van de Nederlandse Rijksoctrooiwet.